Vedecká kaviareň SAVinci

Pomôže nám veda bývať oveľa lacnejšie? V Slovenskej akadémii vied vedia ako na to. Riešenie pracovne volajú Dom snov, lebo by malo podstatne znížiť výdavky na energie na bývanie. V prvom podujatí vedeckých kaviarní SAV nazvaných SAVinci však vytiahne hosť moderátorky Nory Gubkovej František Simančík z  Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV i ďalšie argumenty, prečo potrebujeme vedu.

Is the science useful for cheaper living? Scientists from Slovak Academy of Sciences know how to do it. In the first science caffe „SAVinci“  Frantisek Simancik from the Institute of Materials & Machine Mechanics will talk over why we need science.