Večer zakázaných reklám

„Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä erotika, vulgárnosť, násilie či rasizmus sa nevyskytujú len vo filmových dielach, ale aj v reklame. Existuje množstvo spotov, ktoré sa nikdy nemohli vysielať v televíziách, ale u nás sa budú. A samozrejme, nezostaneme len pri zakázaných kampaniach. Táto noc bude patriť reklame, ako ju nepoznáte! Prevedie vás ňou šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný.

The night will dedicated to commercials, as you don’t know them! The guide of the night will be chief editor kinema.sk, Peter Konečný.