Seminár Bič a cukor nefungujú – ako teda ľudí viesť ?

Porozumiete tomu, ako ovplyvňovať a zlepšovať výkon jednotlivca (dobrovoľníka či zamestnanca) v úlohe manažéra. Naučíte sa identifikovať a aplikovať vhodný štýl vedenia a pracovať so spätnou väzbou za účelom zlepšenia výkonu. Na konci tréningu si vypracujete osobný akčný plán pre aplikáciu poznatkov do praxe.

Obsah školenia:
– Prvky výkonu jednotlivca a ako ich ovplyvňuje manažér
– Prehľad situačných štýlov vedenia
– Delegovanie a riadenie
– Praktické precvičovanie zadávania úloh a spätnej väzby
– Akčný plán pre aplikáciu do praxe

O lektorovi: Marek Lutz pracuje ako Key Account Manager a konzultant DEVELOR Slovensko, kde sa venuje starostlivosti o klientov realizácii riešení. V minulosti pracoval v oblasti ľudských zdrojov pre Alcatel-Lucent v regióne Stredného východu, Turecka a Afriky, kde získal skúsenosti s témami zapojenia zamestnancov a manažmentu výkonu či zmeny. Počas štúdia aktívne pracoval v medzinárodnej neziskovej organizácii pre rozvoj líderských zručností AIESEC. Tu manažoval dobrovoľníkov vo viacerých vedúcich pozíciách, naposledy ako manažér slovenského zastúpenia AIESEC.

Účastnícky poplatok je 25 EUR.

Registráciu a informácie o ďalších seminároch z jarnej série Trampolina nájdete na www.voices.sk/trampolina

Sériu vzdelávacích aktivít Trampolina pripravuje Nezisková organizácia Voices. Partnerom jarnej série 2014 je Nadácia VÚB. Za pro bono lektorské služby pri realizácii tohto seminára ďakujeme spoločnosti Develor Slovensko.

Nezisková organizácia Voices od svojho vzniku v roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Nakrútila a zverejnila viac ako 170 krátkych videofilmov, zorganizovala viac ako 116 seminárov pre zástupcov z viac ako 200 organizácií, usporiadala 32 kultúrnych podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach a v roku 2014 bude organizovať už tretí ročník neformálnej konferencie Jump.