Orlická Brána

10.00 hod. Nešťastný šafářùv dvoreček (Divadlo Kapsa Andìlská Hora)
11.00 hod. Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb Putování za štìstím
12.00 hod. Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný proutek a praotec Šplouch
13.00 hod. Pražský varietní cirkus Cecilka
14.00 hod. Deoduši (Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk)
15.00 hod. Celé Znova
16.00 hod. Kára komediantù (Divadlo Kvelb Theatre České Budìjovice)
16.40 hod. Mortem Iter (Skupina historického a scénického šermu ze Žamberka)
17.00 hod. Plastic Swans (Banská Bystrica, SR)
18.00 hod. Taneční skupina Neon
18.30 hod. Vltava
19.30 hod. Stand´artní kabaret (Autorské divadlo Vosto5 Praha)
21.00 hod. Katarína Knechtová
22.30 hod. Teatromat (Autorské divadlo Vosto5 Praha)
24.00 hod. NIL
01.00 hod. filmová projekce – The Doors