Noc architektúry

Noc architektúry predstavuje spojenie architektúry, urbanizmu a dizajnu v rámci jedného večera plného diskusií, prezentácií či hudby a zábavy pri rozhovoroch. Projekt sa predstaví už po šiesty krát s heslom „Back to the basics“, ktoré hovorí o návrate k pôvodnej myšlienke prezentovania. Záverom večera budú koncertné vystúpenia skupín Dornkappel, Elections in the Deaftown a architektonické mash-upy vám namixujú DJ Bobsan a Emonoizboyz.

The Night of architecture presents connection of architecture, urbanism and design in one evening full of discussions, presentations, music and fun beside talks. The 6th edition of the project comes with motto „back to the basics“ that talks about return to the original idea of presenting. At the end of the evening there will be concerts of bands Dornkappel, Elections in the Deaftown and DJs Bobsan and Emonoizboyz will mix for you architectural mash-ups.