NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE

Národná slávnosť na Devíne sa uskutoční pod záštitou predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD. pri príležitosti uctenia si pamiatky našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda ako aj výstupu Ľudovíta Štúra a jeho druhov na Devín