MOYZESOVO KVARTETO

Dramaturgicky atraktívny program Moyzesovho kvarteta k 40. výročiu jeho založenia.