Mikulášsky Jazzový Festival 2017

Piatok – 28.7.2017:
Workshop #1 – 14:00 priestory SZUŠ Tranovského 4
Ľudová hudba Stana Baláža & AMC Trio (SK) – koncert zdarma na Nám. osloboditeľov o 16:00
Ester Wiesner Quartet (SK, AU, DE) – koncert v DK LM od 20:00
Emil Viklický Trio feat. Miroslav Hloucal (CZ, SK)

Sobota – 29.7.2017:
Workshop #2 – 14:00 priestory SZUŠ Tranovského 4
Pressburger Klezmer Band (SK) – koncert zdarma na Nám. osloboditeľov o 16:00
Tribute to Ján Cikker (SK) – koncert v DK LM od 20:00
Zbigniew Namysłowski Quintet (PL)

Nedeľa – 30.7.2017:
The Transform Quintet (HU) – koncert v DK LM od 19:00
Kinga Głyk Trio (PL)
Adam Bałdych Sextet (PL)