Medzinárodný mládežnícky festival

9.00 – 14.00 – súťaž speváckych zborov a orchestrov, Primaciálny palác
14.30 -17.00 – koncert speváckych zborov a orchestrov, Primaciálny palác
16.00 -18.00 – koncert orchestrov, Námestie M .R. Štefánika, Eurovea Galleria
19.00 – vyhlásenie výsledkov súťaže, Hviezdoslavovo námestie