Literárny klub: Jana Juráňová – Nevybavená záležitosť

Dielo spisovateľky Jany Juráňovej – próza Nevybavená záležitosť (ASPEKT 2013) zrkadlí v útržkoch minulosti súčasnosť a vice versa. Nevybavená záležitosť sa dostala do tohtoročnej finálovej desiatky Ceny J. Johanidesa.