Kyberia Session

Isobutane (live), Daniel Balaz, Peal, Ruas, Inso b2b Break!Fast, .nows
Kyberia.sk je jedným z prvých slovenských diskusných serverov. Ponúka možnosť zapojiť sa do diskusií v existujúcich fórach, vytvárať si vlastné, blogovať, využívať internú poštu či elektronicky publikovať rozsiahlejšie písomné práce. Kyberia je unikátna najmä skladbou svojich užívateľov, medzi ktorými je množstvo odborníkov, umelcov a publicistov. www.kyberia.sk
2 floors, electronica, huse, d’n‘b
kyberia winter edition