JANA ŠTEFLÍČKOVÁ

Pražská renomovaná pesnčkárka a herečka divadelného štúdia Ypsilon.
spoluúčinkuje : IVAN „HAD“ WEISS z Bratislavyk