Impro-Kapro:večer divadelnej improvizácie

Večer divadelnej improvizácie žilinského súboru Kapor na scéne“ (Lukáš Tandara, Jaroslava Hatiarová, Michaela Závodná). Trojica hercov bude útočiť na vaše bránice vymýšľaním a predvedením scénok na vaše (divácke) témy a žánre. Počas približne 90 minút sa bude Kapor striedať na pódiu aj s hudobným hosťom, ktorý podfarbí aj jednotlivé divadelné vý(po)tvory.