Impro-Kapro: večer divadelnej improvizácie

Večer divadelnej improvizácie žilinského súboru Kapor na scéne“ (Lukáš Tandara, Jaroslava Hatiarová, Michaela Závodná). Trojica hercov bude útočiť na vaše bránice vymýšľaním a predvedením scénok…