HYPE˜ 2

Druhé pokračovanie súboja nežného pohlavia s ešte nežnejším. B2B Djs súboj. Opäť si pripravte tanečné topánky, či hlasivky, aby ste rozhodli, kto je HYPE a kto ÜBERHYPE!

Second edition of battle of gentle gender with a more soft one. B2B of DJs. Prepare your dancing shoes again, or vocals to decide who is HYPE or ÜBERHYPE!