Free Improvising Open Jam vol.2

Dalibo Kocian (vibraphone), Andrej Gál (violoncello), Jozef Krupa (drums), Michal Matejka (el.guitar)

pokračovanie pravidelnej jam-session voľnej improvizácie, organizovaný s pomocou klubu FUGA, ktorej cieľom je vytvoriť čas a priestor pre ľudí, ktorí sa aktívne alebo pasívne zaujímajú o hudbu vznikajúcu priamo na pódiu.
rôznorodosť ponúkne vytvorenie pestrofarebných hudobných telies, tak si neváhajte priniesť svoje (ne)hudobné nástroje a aktívne sa pripojiť!