DO ROKA…a do dôa…

Stretnutie ctiteľov tvorby cteného aforistu
PETRA GREGORA.
V zábavnom programe vystúpia rôzni umelci a
osobnosti slovenskej literatúry

pozvanka_P_GREGOR