Cluster Ensemble: Glass in the Club #2

After by Stroon & Tea Tralna
Cluster Ensemble je súbor venujúci sa interpretácii hudby 20. storočia. Vznikol v roku 2008 pri slovenskej premiére skladby Stevea Reicha ‘Six Pianos’. Repertoár tvoria predovšetkým diela súčasných skladateľov (Steve Reich, Martin Burlas, Philip Glass, Milan Adamčiak) a diela osobností hudby 20. storočia (John Cage, Galina Ustvolskaja, Erik Satie, Morton Feldman), ktorých tvorba je obsiahnutá v autorských projektoch Cluster Ensemble.
minimal, jazz