Close Harmony Friends s Malým Komorným Orchestrom

Spoločný koncert s Malým Komorným Orchestrom MsKS Nové mesto n/Váhom, kde si spoločne zamuzicírujeme, predstavíme dve spoločné skladby a nový program Close Harmony Friends.