Bublifu*k

DJs Toky, Junior, L PLUS, Vec,Yanko
Kral, Sir Bakulu, Slight a Barbie Idijot

Pred odchodom na dušičky to je treba poriadne rozparádiť a na to je určená vyhlásená dvoj floorovka Buklifu*k v réžii Sira Bakulu.