Barma: zlatá krajina

Ženy tu fajčia cigary a chlapi chodia v sukniach a veslujú nohami. Chod krajiny sa riadi podľa hviezd, termín Dňa nezávislosti bol určený astrológom. Na pagode Shwedagon je viac zlata ako vo všetkých britských bankách. Najväčšie bohatstvo je však stále v neuveriteľne milých a pokorných ľuďoch.

Women smoke cigars and men wear skirts and paddle the boats with legs. The rythm of the country is given by stars, the Independence Day was decided by an astrologist. There is more gold on the Shwedagon Paya than in British banks, but the true „gems“ are still in incredibly nice inhabitants.