Medzihmla 2012: Kedy si bol naposledy dieťaťom?

Medzihmla je literárny festival, odohrávajúci sa v Lučenci, ktorý v sebe spája autorské čítanie, hudbu a divadlo.

Dňa 8. decembra (v sobotu) sa o 18h uskutočnil v priestoroch Novohradského múzea a galérie už štvrtý ročník tohto zimného čítania, ktorého zámerom je popri prezentácii kvalitnej poézie, prózy či drámy, aj priblíženie literatúry ako takej originálnym a interaktívnym spôsobom širokej verejnosti.

Témou štvrtého ročníka bol návrat do detstva, bezstarostnosti a nevinnosti. Popri renomovaných autoroch sa, ako to už na Medzihmle býva, predstavili aj mladí talentovaní autori z celého Slovenska. Novinkou bolo Zahmlené kníhkupectvo, do ktorého poskytli svoje knihy vydavateľstvá KK Bagala, Inaque, Fragment a Tatran, medzi nimi aj knižky od vystupujúcich autorov s osobným venovaním. 4. ročník priniesol aj svetelne pozmenený priestor, videoinštaláciu a originálne poňaté vizitky autorov. 8 spisovateľov, 2 hudobní interpreti, 1 divadelný herec s monodrámou, 120 divákov a vyše 30 predaných kníh – to všetko hovorí o vysokom diváckom záujme a kvalite Medzihmly, ktorá sa už zaradila do kultúrnych tradícii Novohradu.

Autori, ktorí sa predstavili na 4. ročníku Medzihmly: Maroš Hečko, Andrea Bučková, Peter Prokopec, Lukáš Pelč, Ján Púček, Peter Balko, Jakub Zaťovič, Veronika Ohrádková, Ivet Neuschl a Abdelrazak Bouali.

Organizátori a milovníci: Peter Balko, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Dávid Koronczi, Ivan Siláči, ArtPublic, František Radinger, Viktor Kurtiniak, Roman Priška a mnoho ďalších, bez ktorých by táto krásna akcia nevznikla.

Cítime sa v medziach 5. ročníka, ktorý sa uskutoční, ako inak, v decembri 2013 v Lučenci.

Zdroj: Medzihmla 2012
Foto: Pugonda