Zosnul Ján Šilan!

Dňa 12. júna 2011 zosnul vo veku 82 v Prešove herec, režisér a bývalý riaditeľ Divadla Jonáša Záborského Ján Šilan.

    

Ján Šilan, rodák z Jurgova, po krátkom angažmán v SĽUKu nastúpil v roku 1952 do Spevohry Divadla Jonáša Záborského. Tu vytvoril rad výrazných rolí opernej, operetnej i muzikálovej literatúry, ako Mícha v Predanej neveste, Figaro v Barbierovi zo Sevilly, Francois Villon v Kráľovi tulákov, Gróf Danilo vo Veselej vdove, Henri Higgins v My Fair Lady, či Harold Hill v Túlavom Kapelníkovi. V šesťdesiatych rokoch začal režírovať predovšetkým operety a muzikály. K najúspešnejším patrili napríklad Poľská krv Oskara Nedbala, Ľudia-láska-ulica Kurta Weilla, Hello, Dolly! Jerryho Hermana, či Zorba Johna Kandera.

V roku 1975 sa stal riaditeľom DJZ. Popri výraznom rozvoji umeleckého potenciálu činohry, spevohry a od roku 1980 aj novozaloženého súboru pre deti a mládež v Spišskej Novej Vsi sa rozhodujúcou mierou pričinil o výstavbu nového prešovského divadla.

V roku 1992 stál pri zrode prvého profesionálneho divadla rómskej národnostnej menšiny na Slovensku, Divadla ROMATHAN. Tu pôsobil ako tvorca úspešných inscenácií akými boli kolektívne kompozície Miesto pre Rómov /Than perdal o Roma/, Zlaté zvoniace podkovy Daniely Hivešovej-Šilanovej, Cigánsky tábor Eleny Lackovej a mnohé ďalšie.

Odchodom Jána Šilana sa končí jedna celá epocha súčasného divadla na Slovensku – činoherného, spevoherného, národnostného, epocha divadla širšieho spoločenského dosahu.

Česť jeho pamiatke.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET