Zomrel zakladajúci člen Jablkonì Ingo Bellmann!

V pátek 13.7.t.r. náhle zemřel zakládající člen skupiny Jablkoň, Ingo Bellmann. Je autorem nebo spoluautorem velké části Jablkoňského repertoáru a významnì ovlivnil specifický sound a hudební smìr, který skupinu proslavil. I když v kapele už 15 let přímo nehrál, stále to byl výborný kytarista a hlavnì skladatel.

Jeho svérázné muzikanství se projevuje na všech albech, které kdy skupina Jablkoň natočila. Nìkolik jeho skladeb se objeví i na novém CD, které se teprve připravuje k vydání. Další hodiny jeho nahrávek nejrùznìjších nápadù, motivù a improvizací teprve čekají na zpracování.

Ingo Bellmann pocházel ze starého rodu, jehož jméno nosili i známe osobnosti, např. švédský básník, pražský zvonař, či mecenáš výtvarného umìní. Narodil se roku 1949 v Praze, kde vystudoval ČVUT (s titulem Ing.), ale i kytaru u profesora Milana Tesaře. Vìtšinu svého života pak dìlil mezi obchod (v současnosti byl obchodním ředitelem Syntea software group) a hudbu. Vždy byl zvyklý dìlat všechno s plným nasazením, na nejvyšší obrátky. Tak, aby toho dokázal stihnout co nejvíce. To bohužel platilo jen do nešťastného dne „pátku třináctého „. K bohatì naplnìnému životu Ingo Bellmanna neodmyslitelnì patřil i sport, a právì při sportování se jeho srdce i život definitivnì zastavili.

Zdroj: Michal Nìmec, Jablkoň
Publikoval: Redakcia GREGI.NET