Živelné Slovenské tance vo svetovej premiére Baletu SND.

Hudba, ktorá Ti koluje v žilách, ožije v strhujúcom tanci! Každý z nás nosí v duši akési svetlo. To nás vedie dopredu, ukazuje nám smer, robí nás lepšími.

Bez temnoty by sme však nespoznali svetlo a túto esenciu života o chvíľu budete mať možnosť vidieť aj v svetovej premiére Baletu SND SLOVENSKÉ TANCE – Životy svetiel.

Strhujúci hudobno-tanečný zážitok sľubuje orchestrálna suita, inšpirovaná ľudovými piesňami z východného Slovenska zhmotnená do podmanivej tanečnej reči.

To všetko v choreografii svetovej Slovenky Natálie Horečnej, inšpirované a podporené hudbou medzinárodne uznávaného skladateľa a dirigenta Petra Breinera.

Príbeh súčasného baletu máte možnosť vidieť už 19. a 20. februára 2016 o 19.00 hod. v novej budove SND

Plán nasledujúcich predstavení
19.2. 2016 o 19.00 h
20. 2. 2016 o 19.00 h
24. 2. 2016 o 19.00 h
21. 4. 2016 o 19.00 h
29. 5. 2016 o 17.00 h
18. 9. 2016 o 17.00 h
15. 11. 2016 o 17.00 h

image007

Zdroj: SND