Zimné 4 živly predstavili “tých druhých“!

Prvý ročník Zimného filmového seminára 4 živly, ktorého témou boli TÍ DRUHÍ, sa uskutočnil v Banskej Štiavnici v dňoch 24. – 26. 2. 2012. Jeho dvanásť filmových projekcií, spolu so sprievodným programom tvorilo preddavok 14. ročníka letnej verzie seminára, venovaného téme HRANICE.

Kapacita podujatia sa oproti letnému variantu značne znížila, keďže februárové poveternostné podmienky neumožňujú využívanie Amfiteátra, nádvoria Starého zámku alebo priestorov Botanickej záhrady. Pre účastníkov seminára boli však pripravené tradičné projekcie v kine Akademik a v podkroví Art Cafe, novinkou bol premietanie snímky Cigán (r. Martin Šulík) v Komunitnom centre sídliska Šobov, obývaného prevažne rómskymi obyvateľmi. Film uviedol scenárista Marek Leščák a po premietaní sa provizórna kinosála zmenila na tanečný parket rómskeho bašavelu, na ktorom návštevníci s miestnymi obyvateľmi našli spoločnú reč i kroky.

Komédiu Bahrtalo! (Veľa šťastia!) uviedol osobne aj maďarsko-rumunský režisér Robert Lakatos, a Angela Galán, tvorkyňa s maďarsko-slovenskými koreňmi, predstavila v slovenskej premiére svoj absolventský dokumentárny film SlovenskíMaďari.

Projekcie ostatných dokumentárnych i hraných snímok sprevádzali lektorské úvody, ktoré vo viacerých prípadoch spojili filmového terotika či teoretičku s odborníkom na filmom reflektovanú „problematiku“. O úvody sa postarali Žofia Bosáková, Tomáš Hučko, historik Miroslav Michala a Péter Muszatics z Maďarska.

Muzikologička a etnologička Jana Belišová s dokumentaristom Marekom Šulíkom prezentovali okrem filmu Cigarety a pesničky aj nový projekt OZ Žudro – Neve Giľa, v ktorom dostáva priestor moderná rómska hudba, tzv. „rompop“.

Súčasťou sprievodného programu prvých zimných 4 živlov sa stal aj Veľký filmový kvíz, svojská verzia televízneho Videostopu. Šestica súťažiacich si, spolu s početným publikom naplneného podkrovia Art Cafe, preverila znalosti domácej i zahraničnej kinematografie a zábava v podkroví i na prízemí pokračovala do skorých ranných hodín.

Kultúrny priestor Banská St a nica pripravil pre účastníkov seminára, cestujúcich z Banskej Štiavnice vlakom v nedeľných podvečerných hodinách, projekcie archívnych filmov a možnosť zakúpením cestovného lístka prispieť na kultúrne aktivity centra, ktoré sídli v priestoroch miestnej vlakovej stanice.

Zimný filmový seminár uzavrel večernou projekciou v nedeľu 26. 2. 2012 tému TÍ DRUHÍ, venovanú slovensko-maďarským vzťahom a postojom k národnostným menšinám, ktoré majú na územiach oboch štátov výrazné zastúpenie. V lete sa 4 živly vrátia do Banskej Štiavnice, aby preskúmali geografické, spoločenské a žánrové HRANICE a ich prekračovanie. Druhý augustový víkend (9. – 12. 8. 2012) sa budú tešiť aj na Vašu účasť! Viac info na www.4zivly.sk

Zdroj: OZ štyri živly
Publikoval: Redakcia GREGI.NET