Židovské komunitné múzeum sa zapája do Európskeho dňa židovskej kultúry!

Spoznať židovské kultúrne dedičstvo, sprístupniť židovské pamiatky, prehĺbiť toleranciu. A ešte viac má za cieľ Európsky deň židovskej kultúry, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. septembra 2012.

Po prvýkrát sa do programu zapojí nové Židovské komunitné múzeum, ktorého sídlom je jediná synagóga v Bratislave. Svoje brány otvorí verejnosti od 10 h. do 14 h.

Návštevníci budú mať možnosť spoznať poklady bratislavskej židovskej komunity. Stála expozícia Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo ponúka prehliadku vzácnych rituálnych predmetov, ktoré sa viažu na dôležité míľniky v histórii aj súčasnosti židovskej komunity.

Medzi unikátne liturgické predmety patria plášte na Tóru či opony pre svätostánok, v ktorom je uložená Tóra, ozdobné strieborné nástavce na Tóru z dielne bratislavského zlatníka Frederika Beckera staršieho spred dvoch storočí aj vzácne tabule Desatora, ktoré kedysi zdobili fasádu zbúranej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave.

Návštevníci môžu v múzeu spoznať aj židovské sviatky a tradície, v expozícii nechýbajú ani krásne starožitné pozlátené či strieborné svietniky na sviatky Šabat či Chanuka. Medzi vzácne exempláre patrí aj kniha daňových zápisov židovskej obce z 18. storočia, ktorú Židovská náboženská obec získala na aukcii Sotheby´s v New Yorku.

Výstavným predmetom je aj samotná synagóga, ktorá je jedinou zachovanou synagógou v hlavnom meste. Stále sa v nej vykonávajú bohoslužby na židovské sviatky.

Vznikla počas rokov 1923 – 1926 na objednávku ortodoxnej bratislavskej židovskej komunity, ktorá mala v tom čase viac ako desať tisíc členov. Je dielom bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského, ktorý patril medzi najvýznamnejších umelcov svojej doby. Vďaka jeho jedinečnej práci sa synagóga na Heydukovej ulici zaradila medzi najvýznamnejšie medzivojnové stavby na Slovensku.

V rámci troch desiatok krajín, ktoré sa do Európskeho dňa židovskej kultúry zapájajú, je už tradične aj Slovensko. Súčasťou jeho programu v Bratislave budú aj prehliadky pamätníka rabína Chatama Sofera a Múzea židovskej kultúry na Slovensku, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea.

Židovské komunitné múzeum, ktoré bolo otvorené v júni, sa už stalo pravidelnou a obľúbenou zastávkou zahraničných aj domácich návštevníkov. V nedeľu 16. septembra bude súčasťou ďalšieho medzinárodného podujatia – Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Otvorí sa od 10 h. do 12.30 h.

Vstupné do múzea je počas oboch podujatí dobrovoľné.
Partnerom Židovského komunitného múzea je Bratislavský samosprávny kraj.

Viac informácií nájdete na www.synagogue.sk a Facebookovej stránke

Zdroj: Židovské komunitné múzeum