Židovské komunitné múzeum pozýva na židovsko-kresťanský dialóg.

Posledné dni v tomto roku má verejnosť šancu spoznať vzácne židovské rituálne predmety, tradície a sviatky či unikátne arizované diela z obdobia druhej svetovej vojny.

Židovské komunitné múzeum, ktorého sídlom je jediná synagóga v Bratislave, totiž zakončí svoju tohtoročnú výstavnú sezónu 13. októbra 2013. Pre verejnosť opäť otvorí svoje brány až na jar 2014.

Židovské komunitné múzeum sa už stalo pravidelnou a obľúbenou zastávkou zahraničných aj domácich návštevníkov a na konte má aj ocenenie za najlepšiu expozíciu roka 2012. Ponúka stálu výstavu Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo, ktorá je prehliadkou desiatok najvzácnejších artefaktov viažucich sa na dôležité míľniky v histórii aj súčasnosti židovskej komunity a verejnosti predstavuje aj židovské sviatky a tradície.

Okrem stálej expozície si návštevníci môžu prezrieť aj aktuálnu výstavu Tieň minulosti. Tá po prvýkrát v histórii predstavuje verejnosti vzácne arizované výtvarné diela, ktoré pochádzajú z majetku židovských obyvateľov Bratislavy. Vystavené sú aj cenné obrazy zo 17. a 18. storočia, najvzácnejším dielom výstavy je grafika významného holandského maliara a jedného z najväčších velikánov európskeho umenia, Rembrandta van Rijn.

Výstavnú sezónu symbolicky ukončí 10. októbra o 19.00 prednáška Židovsko-kresťanský dialóg Lucie Hidvéghyovej, vedúcej katedry biblických a historických vied na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorá päť rokov žila v Izraeli, kde študovala Bibliu, rabínsky judaizmus a na univerzite v Cambridgei sa venovala práve židovsko-kresťanským vzťahom.

Židovské komunitné múzeum je otvorené každý piatok od 13 h. do 16 h. a v nedeľu od 10 h. do 13 h.

Partnerom Židovského komunitného múzea je Bratislavský samosprávny kraj.

Viac informácií nájdete na www.synagogue.sk a Facebookovej stránke.

Zdroj: Židovské komunitné múzeum