Ženy z rodu Pálffy: Nepoznaná minulosť vznešeného pokolenia šľachticov!

Nepoznanú minulosť vznešeného pokolenia šľachticov je možné odhaliť v II. časti nočných prehliadok. Príbeh pod názvom Ženy z rodu Pálffy pokračuje 2. júla / 23. júla / 13. augusta / 3. septembra 2011 na hrade Červený Kameň.

Počas štyroch prázdninových letných večerov sa za svitu mesiaca a sviečok vráti veľký hrad v Malých Karpatoch do obdobia 16. – 20. storočia, kedy ho obývali nežnejšie polovičky rodu Pálffy a tie sa v prúde času stanú jeho hlavnými hrdinkami.

Dej celého podujatia sa odohráva počas marcových dní roka 1945, keď Červená armáda postupuje smerom na západ krajiny. Nositeľom sprievodného slova je posledný majiteľ hradu Karol Pálffy, ktorý prostredníctvom rodinného denníka predstaví viac než tristopäťdesiatročnú históriu svojich slávnych predkov, predovšetkým však porozpráva o veľkoleposti žien jeho rodu. Návštevník má tak možnosť v jednotlivých expozičných miestnostiach zoznámiť sa s najkrajšou ženou Červeného Kameňa – Evou Zuzanou Pucheimovou, ktorej obavy o jediného syna a túžba po ďalšom potomkovi rodu nedajú spávať. Pomocou divadelného stvárnenia dramatických pasáži je možné tiež dozvedieť sa o nekompromisných rekatolizačných činnoch Františky Khuenovej voči protestantom, ale i o starostiach Márie Magdalény Fuggerovej s vedením panstva. O rozčarovaní zo zániku monarchie i priebehu pozemkovej reformy porozprávajú Vojtech a Blanka Pálffyovci a tajomstvo o vojenskej stratégii habsburskej monarchie prezradí svojej vernej dôverníčke Eleonóre Kaunitzovej jej veličenstvo Mária Terézia.

Okrem toho, hrané prehliadky so scénkami poodhalia život hradného služobníctva, poukážu na zármutok Antónie Kolowratovej i priblížia ťažké chvíle Lucie Wilczekovej, ktorá v dôsledku približujúceho sa frontu musí zanechať svoj majetok napospas osudu.

Názov podujatia: Ženy z rodu Pálffy
Miesto konania: SNM – Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň
Termín: 2. júl, 23. júl, 13. august, 3. september 2011
Časy prehliadok: každých tridsať minút od 18.30 hod. (vrátane)
Scenár podujatia: PhDr. Michal Lukáč, Mgr. Lucia Branišová, Mgr. Michal Kovačik
www.hradcervenykamen.sk / www.snm.sk

Zeny z rodu Pallfy

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET