XXL Fest 2011: Mení miesto konania!

Plánovaný Fernet Zetko XXL fest, ktorý sa pôvodne mal konať na letisku v Nových Zámkoch sa presúva na termálne kúpalisko E.Tatarika v Nových Zámkoch.

Dôvod tejto zmeny je nasledovný: majiteľ pozemkov, na ktorých leží letisko- cirkev , z nám nepochopiteľných dôvodov nadobudol voči tomuto festivalu negatívny postoj a bez udania dôvodu sa rozhodol neumožniť konanie festivalu na jeho pozemkoch.

O to radostnejšia je správa, že vďaka pochopeniu a ústretovému postoju Mesta Nové Zámky nám boli poskytnuté nádherné priestory termálneho kúpaliska E.Tatarika v Nových Zámkoch.

kupalisko

Na tomto mieste sa už v minulých rokoch konali veľmi obľúbené Open Air festivaly, ako Aquabeatz, Sunrise, či Rainbow a vzhľadom ku komfortu návštevníkov sme si nič lepšie nemohli ani želať. Termálne kúpalisko sa nachádza iba 1km od letiska a to na Bezručovej ulici na výpadovke z mesta smer Dvory nad Žitavou, Kolta, Šahy. Pre všetkých, ktorí prídu do Nových Zámkov prvýkrýt, alebo nevedia, kde sa termálne kúpalisko nachádza, budú veľmi zreteľne označené všetky príjazdové cesty do Nových Zámkoch smerovými tabuľami.

Samozrejme festival na termálnom kúpalisku prebehne presne tak, ako bol i naplánovaný, bez akýchkoľvek obmedzení, ba naopak, termálne kúpalisko bude k dispozícii, tak ako sme avizovali návštevníkom bezplatne a hlavne bez nutnosti presunu. Uskutočnia sa samozrejme aj všetky sprievodné akcie, k tomu môžeme s radosťou konštatovať, že pre návštevníkov festivalu sú k dispozícii aj športoviská termálneho kúpaliska/plážový futbal, volejbal, minigolf, ale i napr.obrie šachy/.

Touto zmenou , i keď na poslednú chvíľu sme vás dúfam potešili a dúfame, že spolu prežijeme nádherný festivalový víkend a v dňoch 21 až 23 júla si v zdraví a pohode vychutnáme program na Fernet Zetko XXL Feste na termálnom kúpalisku v Nových Zámkoch.

XXL Fest 2011

Zdroj: XXL FEST
Publikoval: Redakcia GREGI.NET