WORLD MUSIC FESTIVAL BRATISLAVA: súťaž o 2 voľné vstupy

V spolupráci s organizátorom vám prinášame súťaž o 1×2 vstupenky na WORLD MUSIC FESTIVAL BRATISLAVA 2016, ktorý sa bude konať 10. septembra 2016 v Atelieri Babylon.

Súťažná otázka: Na galakoncerte 10.9. vystúpi v Ateliéri Babylon (začiatok 19:00) špičkový izraelský perkusionista Zohar Fresco. Ako sa volá jeho aktuálny album?

  1. Tof Miriam
  2. Daf
  3. Miriam

Výherca získa 2 vstupenky na galakoncert WORLD MUSIC FESTIVAL BRATISLAVA

Koniec súťaže: 7. septembra 2016 o 12:00 hod

Výherca bude oboznámený emailom alebo telefonicky.

Please select a valid form

WMFB-2016.tickport-600x600