Waves Bratislava privíta hudobných profesionálov z celej Európy!

Súčasťou festivalu Waves Bratislava bude aj stretnutie hudobných profesionálov a panelové diskusie ako súčasť viedenskej hudobnej konferencie a zárodok konferencie, ktorá sa bude konať na Waves Bratislava 2014.

V sobotu 5. októbra sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca popri novom festivale Waves Bratislava uskutoční aj stretnutie hudobných profesionálov a ľudí pracujúcich v hudobnom priemysle. Táto profesionálna udalosť sa uskutoční ako sprievodné podujatie konferencie, ktorá sa koná v rámci viedenskej časti festivalu Waves Vienna. Poskytne možnosť interakcie ľudí z európskej hudobnej brandže s hudobnými profesionálmi a hudobníkmi zo Slovenska.

Sien.ashx

V rámci hudobnej konferencie je okrem neformálnych stretnutí pripravený program panelových diskusií s odborníkmi z hudobnej oblasti, zameraný na témy súčasnej situácie v oblasti slovenskej hudobnej scény a možnosti jej exportu za hranice. Do Bratislavy v rámci festivalu zavíta množstvo predstaviteľov európskych hudobných vydavateľstiev, festivalov a hudobných podujatí hľadajúcich nové talenty a možnosti spolupráce na projektoch spájajúcich východnú a západnú Európu.

Toto podujatie je na Slovensku jedinečným počinom. Je priestorom stretnutí a nadväzovania kontaktov medzi producentmi, hudobníkmi, manažérmi, agentmi, bookermi, organizátormi hudobných festivalov a podujatí, hudobnými kritikmi, žurnalistami, zástupcami hudobných vydavateľstiev a to na európskej úrovni. Jeho cieľom je vytvoriť nové možnosti pre hudobníkov a hudobných profesionálov, umožniť zahraničné spolupráce a otvoriť dvere tvorcom, ktorí majú ambíciu a predpoklady preniknúť za hranice Slovenska.

TS2-WavesBratislava2013_line up

Zdroj: Waves Bratislava