Warm Up HardTechno provincie 7 (Říše mrtvých): Rozhovor Mario Ranieri!

Po delší dobì, mùžeme vidìt a číst rozhovor s Mario Ranieri k akci Warm UP HardTechno Provincie 7 v Brnì na Favále.


01) Ahoj, jak se daří tobì a celé tvé rodinì? Plánujete nìco na léto?
Ahoj, daří se nám velmi dobře. Díky moc za optání. Na léto žádné plány nejsou, neboť se stále zabývám bakalářským studiem umìleckých zvukových záznamù na SAE institutu ve Vídni. Mám mnoho domácích úkolù i přes léto. Takže žádné prázdniny – jen práce! V listopadu budu připravený a pak bude mnohem více času na rodinné záležitosti a produkování muziky.


02) Jak se tìšíš na návrat do Brna? V česku přezdívaného: hlavní mìsto HardTechna a Techna. Naposledy si mìl technické problémy. Bylo vidìt, že tì to velmi mrzelo.
Mám velkou radost, že se mùžu vrátit do Brna za tak krátkou dobu. V České republice mám mnoho fanouškù a miluji české publikum, takže je super zde opìt hrát. Ano, na Anitii byly velké technické problémy. Nemìl jsem ve sluchátkách žádný signál. Vìtšina DJs tam hrálo z laptopu. Nemìl jsem tušení co bylo příčinou toho, že tam nebyl signál. Za poslední dobu jsem si všiml, že opravdu není dobré, že jsem DJ hrající z desek, což je smutné. V poslední dobì to dìlá více a více problémù, tak jsem se rozhodl v nastávající dobì přejít na digital. Řekl jsem si, že z desek budu hrát jak jen to bude možné, ale za poslední dobu to už právì moc možné není. Nyní začátkem mìsíce již nevychází tolik hardtechno vinylù, což byl pro mì také čím dál vìtší problém. Takže teď poprvé v Brnì budu praktikovat digitální řešení. Když přejdu zpìt k Anitii, tak stage manažeři vše kontrolovali, ale prostì nevím proč jsem nemohl sladit ani jednu desku. Moc mì to mrzelo, ale jsem si jistý, že už se to nebude opakovat! Přinutil jsem se nyní hrát z digitalu, nejsem z toho nadšený, ale taková je už realita a s tímhle faktem je potřeba se vypořádat! Jsem 100% vinyl lover, ale myslím, že desky jsou už mrtvé – možná ne pro techno či minimal, ale jistì ano pro žánry jako je hardtechno.


03) Zmìnil se nìjak pohled na tvou dj kariéru, po narození tvé dcery?
Žádná zásadní zmìna v mé kariéře neprobìhla. Chci tím říct, že určitì se mùj život zmìnil a dívám se na mnoho vìcí z jiného pohledu, ale jsem stále stejný umìlec a stále stejnì mì baví tvořit hudbu. Jen právì už nemám tolik času na produkování nebo mixování hudby a tak celkovì všeho. Není to jen kvùli Elenì, je toho více, navíc nesmím také opomenout studium – bakalářská práce a audio inženýrství. Doufám, že Elena rychle vyroste a jednou mi bude moct pomáhat v produkování hudby : – ). Když tvořím hudbu, tak občas vedle mì sedí.


04) Začal si hrát a tvořit techno tracky. Poprvé nám je představíš i na vedlejší Techno stage. Obohacuje tì Techno více, než třeba Hardtechno?
Ne, hardtechno je moje hlavní vìc! Ale chci se jen trochu více v blízké budoucnosti zamìřit na záležitost RANIERI. Mám na mysli, že jako MARIO RANIERI jsem zamìřený na 100 % hardtechno, ale když se budu zamìřovat na spíše pomalejší a hlubší vìci, tak tím mám namysli techno v podání záležitosti RANIERI. Jsem opravdu své mysli otevřený a tak zkouším vše, co mì baví. Také nìkdy produkuji dubstep, protože jsem zjistil, že je to zajímavé… ale to už radši pod jiným jménem : – ). Prostì miluji tvoření hudby a lidé to kolikrát nepochopí, tak musím použít jiná jména.

RANIERI = Techno                       
MARIO RANIERI = Hardtechno

05) Co od tebe mùžeme čekat v Brnì na hlavní stage, kde zahraješ 2hodiny HardTechna a na vedlejší hodinu kvalitního Techna?
Rozhodnì mùžete očekávat elektronickou taneční hudbu. Nemám rád užívání slov “kvalitní“ nebo “inteligentní” pro hudební žánry. Je smìšné, když nìkteří minimáloví umìlci tvrdí o své hudbì, že je inteligentní nebo lepší než jiná hudba. To je hovadina! Pro mì je techno vším. Jsem jeden z tìch lidí, kteří vìří ve “starou techno rodinku“. Víš přece, že ze začátku techno bylo opravdu vším: Drum’n’Bass, Trance, Minimal, Techno, Hardcore, House a tak dále… Techno je pro mì opravdová elektronická hudba. Nemám rád “omezené“ lidi, kteří poslouchají jen jeden žánr a o ostatních hudebních stylech tvrdí, že je to sr*čka. Lidé vìdí, že experimentuji v mnoha odlišných stylech – je to moje jednoznačnost. Zkouším udìlat mix  s odlišnými styly a myslím si, že je to dùvod proč moji fanoušci jsou mými fanoušky : – ). Takže na techno stagi očekávejte pomalejší, našláplé a experimentální techno se 130 BPM pod jménem RANIERI a 100 % hardtechno masakr v podání MARIA RANIERI na hlavní stagi : – ).


06) Jsi zde velice oblíbený a populární. Po natočení traileru k Anitia, si myslím, že jsi u nás získal další své fanoušky. Cítíš to stejnì?

Ano, vím, že se z českého publika zvìtšila základna fanouškù, než jsem mìl dříve. Všiml jsem si toho na statice návštìv mých stránek, facebooku a  stahování mých setù. Česká republika je moje velká základna fanouškù : -). Doufám, že v budoucnu jen poroste a poroste.

07) Je nìco, co by jsi vzkázal svým fanouškùm?
Ano, miluji Vás! Zùstaňte jací jste, buďte otevření a bavte se na parties… A samozřejmì Vám také moc dìkuji za podporu v prùbìhu let!

Warm Up HardTechno provincie 7 (Říše mrtvých)
25.6.2011
club Favál Brno

Warm Up Hardtechno Provincie 7

Zdroj: HTP
Publikoval: Redakcia GREGI.NET