Vzdelávací cyklus Filmový kabinet uvedie tri súčasné filmy, ktoré vybočujú z mainstreamu.

Po skončení zatiaľ posledného semestra vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet pripravili jeho dramaturgovia sériu troch projekcií súčasných filmov od pozoruhodných filmárov. Ich tvorba sa vyznačuje novátorským prístupom, ktorý sa vymyká zaužívaným trendom v kinematografii.

Prvá projekcia sa uskutoční v pondelok 18. marca o 18.00 hod. v Kine Lumière a premietne sa na nej film Vdovy Steva McQueena. V apríli v exkluzívnej predpremiére cyklus uvedie najnovší film Paola Sorrentina Oni a Silvio. Všetky projekcie budú spojené s lektorskou prednáškou a diskusiou. 

Set del film „Loro“ di Paolo Sorrentino.
Nella foto Toni Servillo e Giovanni Esposito.
Foto di Gianni Fiorito
Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d’autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film.
E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito.

Séria troch stretnutí pod názvom Filmový kabinet Extra nadväzuje na hlavnú tému semestra skončeného v januári tohto roka, venovaného súčasnej kinematografii. Lektori v ňom predstavili diela desiatich tvorcov, o ktorých na základe ich doterajšej tvorby predpokladajú, že budú tvoriť dejiny. Aktuálny výber filmov pokračuje v tejto línii.

Prvým z trojice filmov je dráma Vdovy (2018) britského režiséra Steva McQueena, ktorý sa už v mladosti konfrontoval so spoločenskými predsudkami. Od neskoršieho štúdia výtvarného umenia a vizuálnych médií sa stále viac profiluje ako autor, ktorý je zástupcom hlasu spoločensky potláčaných skupín. Podľa lektora Filmového kabinetu Juraja Oniščenka „McQueenov aktívny autorský postoj nie je na radikálnej strane revolúcie, ale je postojom, ktorý odhaľuje ´telo´ člena menšiny nazerané ako miesto stretu dvoch síl: utláčajúceho spoločenského násilia politiky a duchovnej rezistencie člena potlačenej menšiny“. Jeho film Vdovy zobrazuje prostredie dnešného Chicaga ako miesto brutálneho zločinu prerastené korupciou a je ukážkou toho, že McQueen dokáže pracovať aj v oblasti žánrovej kinematografie s pozoruhodnými výsledkami.

Na aprílovej projekcii bude výnimočne v predpremiére uvedený najnovší film talianskeho režiséra Paola Sorrentina Oni a Silvio (2018), tematizujúci súkromie miliardára, mediálneho magnáta a dlhoročného predsedu talianskej vlády Silvia Berlusconiho. „Tvorba Paola Sorrentina sa odvíja dvomi smermi. Autor vo svojich filmoch zobrazuje jednak súkromie postáv a jednak spoločensko-politickú panorámu. V neskoršom období jeho tvorby sa tieto dva prúdy stále viac miešajú v snahe vytvoriť dialogický mnohohlas prepojenia súkromného s verejným,“ približuje Oniščenko. Vo svojej najnovšej provokatívnej komediálnej dráme Sorrentino s výrazným prispením svojho dvorného herca Toniho Servilla nahliada do súkromia kontroverznej postavy a ponúka pohľad na mrazivé a mnohokrát groteskné situácie. Zároveň sa pýta, aká je najväčšia ľudská túžba a či je možné ju dosiahnuť tak, že človek pri tom nestratí vlastnú tvár.

Set del film „Loro“ di Paolo Sorrentino.
Nella foto Toni Servillo e Elena Sofia Ricci.
Foto di Gianni Fiorito
Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d’autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film.
E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito.

Na záver špeciálneho vydania Filmového kabinetu sa premietne film Lászlóa Nemesa Súmrak (2018), v ktorom dvadsaťročná Irisz prichádza do Budapešti na počiatku 20. storočia po tom, čo strávila dospievanie v sirotinci, a je náhle konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom svojej  rodiny. Podľa Oniščenka Nemesove filmy vybočujú z dominantných trendov súčasnej kinematografie. S odvolaním sa na francúzskeho filozofa a teoretika výtvarného umenia Georgea Didiho-Hubermana prízvukuje, že „Nemesovi sa podarilo vytvoriť novú estetiku rozprávania, ktorá je nanovo schopná taktilne až fyzicky uchvátiť diváka. Pokiaľ je potrebné túto estetiku teoreticky podchytiť a formulovať, jej zásadné novátorstvo spočíva v dialektickom a novátorskom skĺbení realizmu a fikcie. Didi-Huberman ju dokonca provokatívne navrhuje nazvať dokumentárnou rozprávkou.“

Filmový kabinet Extra ponúkne počas marca, apríla a mája tri projekcie. Pred každou projekciou sa uskutoční úvodná prednáška, po uvedení filmu bude nasledovať diskusia s lektorom Jurajom Oniščenkom. Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť, vstupné je 5,00 € / 4,00 € na jedno stretnutie, frekventanti predchádzajúceho semestra Filmového kabinetu majú po predložení cinepassu zvýhodnené vstupné 3,00 €. Prvý semester cyklu Filmový kabinet 4, venovaný ranému obdobiu kinematografie, sa začne na jeseň 2019.

Program Filmového kabinetu Extra: (pondelky o 18.00 hod.)
18. marec – Vdovy, r. Steve McQueen, 2018
15. apríl – Oni a Silvio, r. Paolo Sorrentino, 2018
13. máj – Súmrak, r. László Nemes, 2018

Viac informácií o Filmovom kabinete Extra nájdete na: http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-13629/informacia-9981

Zdroj: TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk