Výstava: Shakespearove prechádzky v snoch.

K okrúhlemu výročiu narodenia Williama Shakespeara pripravil Divadelný ústav v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici výstavu Shakespearove prechádzky v snoch. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 3. septembra 2014 o 17:00 hod. v Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice (Lazovná 9, Banská Bystrica).

Divadelný ústav pripravuje cyklus troch putovných výstav k dvom výročiam – narodeniu a smrti Williama Shakespeara. Uskutočnia sa v priebehu troch rokov a sú koncipované do troch zásadných tematických celkov – shakespearovské rozprávky a romance, historické hry a tragédie.

Prvý z nich, výstava Shakespearove prechádzky v snoch venuje pozornosť javiskovej interpretácii Shakespearových romancí v slovenských profesionálnych divadlách. Expozícia sprítomňuje návštevníkom najvýznamnejšie javiskové interpretácie diel vrátane ireálnych, či magických postáv, ktorými dramatik obohatil svoje nadčasové diela a prepojil prirodzené s nadprirodzeným, reálne s ireálnym, svet ľudí so svetom snov.

Výstava túto témuprezentuje prostredníctvom fotografií, ale aj scénických a kostýmových návrhov, výtvarných plagátov k inscenáciám a zvukových efektov. Okrem plošných fotografií budú priestor ozvláštňovať najmä graficky vypracované postavy. Výstavu ozvláštňujú levitujúce magické postavy.

Kurátormi výstavy a autormi vizuálneho konceptu sú Miroslav Daubrava a Martin Timko. Manažérkou výstavy a grafického riešenia je Viera Burešová.

Vernisáž výstavy bude dňa 3. septembra o 17:00 hod. v Galérii v podkroví, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Zdroj: Divadelný ústav