Výstava scénografa Jozefa Cillera!

Divadelný ústav Bratislava a Slovenské národné divadlo pozývajú na vernisáž výstavy Jozef Ciller: Scénografia v divadle divadlo v scénografii, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2012 o 17.30 hod vo vestibule Činohry novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Výstava potrvá do 10. januára 2013.

Pri príležitosti životného jubilea významného predstaviteľa moderného slovenského divadelníctva profesora Jozefa Cillera pripravil Divadelný ústav výstavu z majstrovej dlhoročnej scénografickej tvorby. Výstava mala premiéru v Cillerovom materskom Slovenskom komornom divadle Martin. Pokračovanie výstavy, doplnenej o najatraktívnejšie inscenácie zo SND, sa otvorí v sobotu 1. decembra 2012 vo vestibule Činohry v novej budove SND pred premiérou inscenácie Aj kone sa strieľajú.

Autormi výstavy sú Viera Burešová a Jozef Ciller. Technická spolupráca Viera Burešová a Viera Helbichová. Použité materiály sú zo súkromného archívu Jozefa Cillera a Branislava Konečného. Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava.

Mottá: Scénografia je umelecký / výtvarný / teatrologický desaťboj. Scénografia je zhmotnenie fantázie. Scénografia má inšpirovať režisérov, provokovať hercov a prekvapovať divákov.

Jozef Ciller (* 7. februára 1942) pochádza z Trenčína. Scénický a kostýmový výtvarník, šéf výpravy SKD Martin, filmový architekt, profesor, vysokoškolský pedagóg, režisér; študoval odbor sklo u prof. Stanislava Libenského na Škole umeleckého priemyslu v Železnom Brode, architektúru u prof. Vladimíra Karfíka na SVŠT v Bratislave a scénografiu u prof. Ladislava Vychodila na VŠMU v Bratislave.

Pracoval v SND Bratislava, ND Praha, ND Brno a NDM Ostrava a tiež spolupracoval so všetkými významnými divadlami na Slovensku a v Čechách. Navrhuje výpravy pre činohry, opery, muzikály i bábkové divadlá. Spolupracoval s divadlami vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta.

K najvýznamnejším oceneniam jeho práce patria Zlaté medaily 1975 a 1983, a Strieborná medaila na Pražskom Quadriennale 1987, Zlatá medaila na Triennale v Novom Sade 1973 a ocenenia Dosky za scénografiu k inscenáciám Stoličky, SND Bratislava 2000, Tiso, Divadlo Aréna 2005 a HollyRoth, SND 2010. Je nositeľom Ceny primátora mesta Martin (1997), Ceny mesta Martin (2002), Čestným občanom mesta Martin (2004) a Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za celoživotné zásluhy v oblasti kultúry a humanitného vzdelávania (2004).

Zdroj: SNM