Výstava ruží: 4.-5. júna 2016 v priestoroch Botanickej záhrady UK v Bratislave.

Florashop Ateriér spolu so Slovenskou národnou ružiarskou spoločnosťou pozýva všetkých priateľov a milovníkov kráľovnej kvetov na výstavu ruží, ktorá sa uskutoční v priestoroch Botanickej záhrady UK v dňoch 4. – 5. júna 2016.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 4. júna o 11.00 hod. Výstava sa realizuje v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou ružiarskou spoločnosťou. Spoluautormi aranžmánu výstavy sú Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied, Botanická záhrada UK a FloraShop Ateliér.

História vzniku rozária v Botanickej záhrady UK siaha do obdobia 60-tych rokov minulého storočia, kedy sa v období budovania záhrady v jej strede začali sústreďovať záhony ruží. Ako sa postupne rozširovali, narastal aj sortiment druhov najmä novošľachtencov, ku ktorým nemalou mierou prispel aj záhradník botanickej záhrady František Chorvát. Najznámejším jeho novošľachtencom tej doby bola ruža Istropolitana. Po svojej celkovej rekonštrukcii v rokoch 2005 – 2007 sa môže rozárium pochváliť sortimentom 150 kultivarov prevažne čajohybridov, v celkovom počte okolo 2000 kusov. Ich krása a vôňa najviac vyniká každoročne pri ich prvom kvitnutí na prelome mája a júna.

Ruže sprevádzajú návštevníka botanickej záhrady na každom kroku. Popínavé kultivary môže zhliadnuť na pergolách v starej časti záhrady a pôdopokryvné – tzv. bodendekry – ho oslovia v novej časti záhrady. V skalkách a na teraskách sa chúlia miniruže, ktoré svojou krásou v ničom nezaostávajú za svojimi „veľkými“ rovesníkmi. Aj obyvateľov míňajúcich záhradu upútajú popínavé ruže na plote záhrady, ktoré vytvárajú impozantný červený záves, ale zároveň aj nepreniknuteľnú hradbu.

Florashop_vystava_ruzi

Zdroj: Martin Gregor, Florashop, UK