Výstava k 100. výročiu narodenia Gianniho Rodariho priblíži spisovateľov jedinečný rozprávkový svet aj tvorbu významných talianskych ilustrátorov.

Taliansky spisovateľ Gianni Rodari je jedným z najobľúbenejších detských autorov vo svete. Taliansky kultúrny inštitút si jeho 100. výročie narodenia pripomenie výstavou, na ktorej bude prezentovať výber diel významných talianskych ilustrátorov, ktoré vznikali od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť a  súčasťou výstavy budú aj slovenské vydania Rodariho rozprávok. Výstava Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ulici 1 v Bratislave bude prístupná verejnosti od 19. októbra 2020 do 3. novembra 2020, od pondelka do nedele v čase od 11.00 – 18.00 hod., vstup voľný. 

Výstava k 100. výročiu Gianni Rodariho pôvodne vznikla pre medzinárodný veľtrh detských kníh v Bologni, z iniciatívy regiónu Emilia-Romagna, pod kurátorským dohľadom Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. Jej jadrom sú diela ilustrátorov, ktoré v priebehu času oživovali a dotvárali Rodariho príbehy. Výstava ponúka výber toho najlepšieho z talianskej ilustrátorskej tvorby za posledných päťdesiat rokov od známych osobností dizajnu a kreslenej tvorby, medzi nimi autori Luzzati a Munari, až po súčasných umelcov uznávaných aj na medzinárodnej scéne.

Gianni Rodari napísal množstvo kníh. Priniesol nápady, ukázal nové cesty poznávania. Vymýšľal a experimentoval, hral sa so slovami. Jeho tvorba zahŕňa veršovačky, riekanky, básne, listy, poviedky, romány, pedagogické úvahy, novinové články. Je jediným talianskym autorom vyznamenaným cenou Hansa Christiana Andersena, akousi Nobelovou cenou za detskú literatúru. Jeho diela si zaslúžia, aby ich ľudia čítali, objavovali, počúvali zas a znovu, pretože sa vymykajú akýmkoľvek stereotypom. Boli preložené do mnohých jazykov. Jeho texty sa zrodili spoločne s obrázkami. Sprevádzajú ich diela umelcov, ktorí tvorili dejiny svetovej ilustrácie,“ vyjadril sa k tvorbe talianskeho spisovateľa Massimo Mezzetti, vedúci odboru kultúry Regiónu Emilia-Romagna.

Výstava v Bratislave bude mať originálnu podobu, pretože ju obohatí aj domáci kontext.

V Bratislave sme rozšírili pôvodný koncept výstavy v snahe pripomenúť, že Gianni Rodari je obľúbeným a stále prítomným spisovateľom aj medzi slovenskými čitateľmi. Preto tu návštevníci nájdu slovenské vydania Rodariho kníh, preklady niekoľkých jeho rozprávok od študentov talianskeho bilingválneho gymnázia, či krátky animovaný film Hviezdny taxík výtvarníkov Juraja Krumpolca a Igora Derevenca z roku 2016,“ uviedla ku konceptu výstavy Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu.

Rozprávky po telefóne vyšli na Slovensku prvýkrát v Mladých letách v roku 1965 o päťdesiat rokov neskôr po nich siahlo vydavateľstvo Artforum, aby ich vydalo v obnovenej verzii. Jana Michalová zdôvodnila rozhodnutie vydavateľstva slovami: “Keď máte doma dieťa neposedné, zvedavé, ktorého životná energia presahuje bežný priemer, nie je jednoduché nájsť ten správny text
na recitačnú súťaž. V Rodarim je takých textov celé priehrštie. Originálnych, vtipných, primeranej dĺžky, trochu bláznivých.  Preto sa táto kniha talianskeho klasika, vo vynikajúcom preklade pána Hečka, dostala do nášho vydavateľstva. Láskavého humoru totiž nikdy nie je dosť. A bola to aj príležitosť vzdať poklonu skvelému československému ilustrátorovi Vladimírovi Fukovi, ktorý v 1967 emigroval a stal sa teda v socialistickom Československu persona non grata. Jeho obrázky tu však s nami v našich detských izbách boli, napriek snahe komunistu.“

Výstava vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave pripomenie návštevníkom aj ďalšie, nemenej významné Rodariho tituly, ktoré vychádzali od druhej polovice dvadsiateho storočia
na Slovensku, či už to boli Cibuľkové  dobrodružstvá, Jazmínko v krajine klamárov, alebo Z neba padá čokoláda. Dramatické centrum Edudrama v rámci sprievodného podujatia k výstave pripravilo  tvorivú dielňu pre deti prvého stupňa základných škôl Svet Gianniho Rodariho, ktorá hravou formou približuje jeho príbehy. Ako uviedla autorka projektu Veronika Kořínková: „Inšpirovaní výstavou ilustrácií k Rodariho knižkám sa prenesieme priamo do sveta jeho príbehov a rozprávaní. Cez aktivity a riešenie vybraných situácií v príbehoch si deti nielen vytvárajú pozitívny vzťah k literatúre a čítaniu, ale aktívnym vstupovaním do príbehu a konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Takéto hravé učenie umožní deťom citové preniknutie do preberanej témy a sprostredkuje hlbšie vedomosti.“

Výstava k 100. výročiu talianskeho spisovateľa Gianni Rodariho je jedným z nosných podujatí
20. ročníka Týždňa talianskeho jazyka a kultúry vo svete. 

Zoznam talianskych autorov/autoriek, ktorých diela sú prezentované na výstave: Bruno Munari | Emanuele Luzzati | Altan |Beatrice Alemagna | Gaia Stella | Olimpia Zagnoli | Manuel Fior | Alessandro Sanna | Valerio Vitali | Simona Mulazzani | Chiara Armellini | Anna Laura Cantone | Fulvio Testa | Maria Chiara Di Giorgio | Giulia Orecchia | Nicoletta Costa | Federico Maggioni | Francesca Ghermandi | Pia Valentinis | Vittoria Facchini | Elenia Beretta.
Organizátori výstavy: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Regione Emilia-Romagna, Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Vydavateľstvom Artforum a dramacetrom Edudrama
Viac informácií ponúkajú webové stránky: dolcevitaj.eu / iicbratislava.esteri.it

Zdroj: TS