Výstava „Hra so Svetlom“ Zuzany Graus Rudavskej vo Francúzskom inštitúte

Známa slovenská výtvarníčka Zuzana Graus Rudavská sa po 14 rokoch vracia do galérie Francúzskeho inštitútu, aby tu rozohrala efektnú „Hru so Svetlom“ prenikajúcim cez jej krištáľové objekty inšpirované prírodou a maľujúcim úchvatné obrazy zo svetla a tieňa na oblúkových klenbách tohto galerijného priestoru. Výstavu dopĺňa výber z mixed media obrazov a šperkárskej tvorby umelkyne.

Svetelné Objekty / Obrazy / Šperky

“Svetlo je na povrchu krištáľov, ale aj v odrazoch na povrchu medených drôtikov. Samotný objekt sa mení a z pevného sa zrazu stáva jemné, z nenápadného sa po zotmení stáva žiariaci objekt. Fascinuje ma táto premena. Tvorba mojich šperkoch ma priviedla k momentu, začať používať krištále a drahokamy aj v mojich objektoch. Vzájomne ma vedú, aby som z malého objektu zrazu vytvorila čosi monumentálnejšie, a taktiež naopak. Po dlhej práci na objektoch veľkého formátu sa púšťam do malého formátu, obohatená o novú skúsenosť. Vždy v ňom pre mňa najdôležitejšiu úlohu hrá svetlo a jeho premeny. Odrazy, priehľadnosť materiálov, i prepúšťanie slnečných lúčov. Začiatky boli v detstve, keď som pozorovala, ako slnko presvitá cez pevné listy, a tie sa zrazu stali žiarivé.

Je pre mňa prirodzené kombinovať rôzne materiály a nachádzať harmóniu v ich, na prvý pohľad, nezlučiteľnom kontraste. V prírode zažívam najsilnejšie momenty prepojenia so svetom. Vo chvíľach, ktoré sú veľakrát nehmatateľné, zažívam vánok alebo dážď, žiaru slnka alebo šum lístia či morského príboja…

Použitím materiálov a techník nadväzujem na tradíciu našich predkov. Posúvam ju však do inej roviny, keď nechávam materiál vyznieť v jeho prirodzenej forme, zámerne zanechávajúc dotyky  svojich rúk v nepravidelných štrukturálnych formách. Tak vznikajú aj objekty ako symboly svetla a domova”.   

Zuzana Graus Rudavská

Výber z textu historičky umenia Kataríny Bajcurovej

“Zuzana Graus Rudavská materiál vo všetkých formách a podobách využitia a spracovania cíti ako živú hmotu, vzrušujú ju hlavne rozmanité štruktúry, miesta, kde tvar dáva meno svojmu povrchu. Cez ne chce zachytiť tie najefemérnejšie a takmer neuchopiteľné pocity: dotyky zeme, vody, vzduchu, vetra, evokovať premenlivú morskú hladinu, horskú lúku osvietenú slnkom či svah brázdený uzučkými políčkami, rosu v tráve alebo kvapky dažďa vo vlasoch… Príroda, ktorú sama priznáva ako svoj základný inšpiračný zdroj, nie je však v jej tvorbe prítomna prvoplánovo, ale vnútorne, podprahove, intuitívne. Pohľad na obrazy – reliéfy modelované z ručného papiera v nás môže asociovať pásy polí, scenériu typicky slovenskej horskej krajiny videnej akoby z nadhľadu. Vypletané objekty vtáčie hniezda v korunách stromov, drobné kryštáliky chvenie rosy v odleskoch svetla, na kresbách zas objavíme vlnenie vodných hladín, zachytené a zastavené v ich okamžiku, ale súčasne usústavnené do zovšeobecnených abstraktných obrazcov. Majú svoju prirodzenú tiaž a váhu (kameň), poddajnosť a tvárnosť (papier, špagát), priehľadnosť i ľahkosť (drôt, leštený prírodný horský krištáľ), ale hlavne poéziu, vyžarujú silné metaforické – obrazné videnie. Ako napísala Rút Lichnerová: „prechádza nimi vzduch, preniká svetlo, môže prefukovať vietor.“

Remeselná zručnosť, cit pre materiál, miesto a prostredie, pre dotyk rôznych povrchov, textúr, šrafúr a faktúr, rovnako dôležité bolo aj povedomie domova, tradície (a v rámci nej aj vzťah k tradičnému remeslu a k princípu rukodielnosti), ktoré sa v nej nestratilo, ale skôr utvrdilo počas rokov strávených ďaleko od vlasti. V názore na tvorbu a v osobitom videní sveta sa odráža tiež jej pozitívne cieľavedomá, energická, silná ale na druhej strane veľmi senzitívna, vnímavá, rôznym podnetom a pocitom otvorená povaha. Pod rukami Zuzany Graus Rudavskej padajú hranice „vysokého“ a „nízkeho“ – voľného a úžitkového, rustikálneho a artistného, prírody a skutočnosti v mene ich vizuálneho a poetického pretvorenia, dotyku s tajomnom, v mene jemných, tichých, nebadaných, ale trvácnych zážitkov, ktoré nám prináša.”

O autorke výstavy

Zuzana Graus Rudavská (*1962, Bratislava), študovala textil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1978 – 1982) a na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (1982 – 1986). Roku 1986 emigrovala do USA, kde v New Yorku pôsobila ako výtvarníčka v slobodnom povolaní s pravidelnými návratmi na Slovensko. Získala viacero ocenení, (Pollock Krasner Foundation Grant, NY; Cine Golden Eagle Award, Washington D.C.).  Zúčastnila sa viac ako 20 medzinárodných sochárskych sympózií v USA, Japonsku, krajinách Európy a Afriky, kde vytvorila monumentálne sochárske inštalácie v prírode On Site, ktoré sa stali súčasťou ich trvalých zbierok (napr. Iwate Town Stone Sculpture Garden, Japonsko; Marrakech House Collection, Maroko; Socrates Sculpture Park, New York). V roku 1997 bola prvou rezidentkou novovzniknutého Ateliéru slovenských umelcov v Cité international des arts. Jej drôtená Inštalácia “Kompozícia so Svetlom 93”a textilné hniezdo“Hniezdo I.” boli prezentované v roku 1997 v Slovenskom Pavilóne na XLVII. Bienále v Benátkach. Vystavovala v mnohých múzeách a galériách (napr. Helen Drutt Gallery, New York; Katonah Museum v NY; American Craft Museum / Museum of Arts & Design, New York; Danubiana Meulensteen Art Museum, Čuňovo); Slovenská Národná Galéria, Bratislava). Jej tvorba je publikovaná v mnohých medzinárodných publikáciách, z najnovších: Wienlive kulturmagazine, The Big Golden Crystal Bracelet, Rakúsko, 2021.

Jej komornejšie práce sú súčasťou zbierok Cisternerne Glass Museum, Copenhagen, Dánsko; SNG, Bratislava; Muzeum Kampa, Praha; LongHouse Reserved Collection, East Hampton, USA; The Susan Grant Lewin Collection, New York; Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava).  Svoju tvorbu prezentovala na vyše 20tich samostatných výstavách, z najnovších to boli v roku 2021 “INSPIRATION / ILLUMINATION” v Galérii Z v Bratislave, výstava šperku “THE BIG GOLDEN CRYSTAL BRACELET” v Galerie V&V vo Viedni, a v roku 2022 v Danubiana Meulensteen Art Museum pod názvom POCIT DOMOVA / FEELING LIKE HOME.

Od roku 2003 žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa tvorbe inštalácii, krištáľových objektov, umeleckému šperku, mixed media obrazu a kresbe tušom.

Vernisáž výstavy: 8. februára 2023 o 18:00 (vstup voľný)
Kurátorka výstavy: Viera Kleinová
Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku
Sedlárska 7, Bratislava
Trvanie výstavy od 1. februára do 15. marca 2023
Pondelok – Štvrtok: 09:00 – 21:00 / Piatok: 09:00 – 19:00
Vstup voľný

Zdroj: TS