Výstava: Cinétique 2, Posúvanie, točenie, zrkadlenie v geometrii

CINÉTIQUE II je putovná výstava, ktorú koncipoval parížsky kurátor Milija Belić. V roku 2018 bola výstava prvýkrát predstavená najprv v Paríži, potom v Bazileji, Hamburgu, Viedni, Budapešti, Novigrade, Stoffen, Prahe a teraz v Bratislave. 22 umelcov z 10 krajín skúmalo tému pohybu v abstraktnom geometrickom jazyku a malom formáte.

Bezprostredné uvedomenie si neoddeliteľnosti priestoru a času prinieslo zlom v súčasnom tvorivom myslení. To sa odráža aj v najnovších vedeckých teóriách. Pohyb a rytmus si v súčasnosti nachádzajú cestu do umeleckej praxe a často sa presadzujúako jediná skutočná téma a nesporná charakteristika modernizmu  predovšetkým prostredníctvom neustáleho rozvoja konkrétneho umenia. Pohľad, ktorý bol doteraz fixovaný na okamih, sa teraz začína rozširovať na časové úseky, a to buď na základe skutočného pohybu, alebo prostredníctvom komparácie jednotlivých okamihov, ktoré potom na sietnici vytvárajú fiktívny pohyb. Kinetika so všetkými svojimi percepčno-psychologickými účinkami sa prelína s optikou a odhaľuje dielo, ktoré vo svojom celku zahŕňa nielen to podstatné, ale predovšetkým to, čo sa nové vytvára. Vzniká tak nová dialektika reálneho a imaginárneho, ktorá vytvára priestorovo dynamické obrazy a formy. Realita a hmota sa javia ako prúdiaca energia. Obraz sa fragmentárne otvára na svojich rozhraniach: Pohyb a rytmus sa stávajú zdrojom nových foriem vyjadrenia. Táto výstava poukazuje na rastúci záujem o kinetické obrazy a videnie založené na vnímaní času a na začlenenie a integráciu výsledných pohybov a rytmov do súčasného tvorivého myslenia. Milija Belić (Kurátor výstavy)

Autori vystavených prác

 • Fabrice AINAUT/FR, Milija BELIC/RS/FR
 • Christine BOIRY/FR, Francesco CAMPONOVO/CH
 • Michel DEBULLY/FR, David FAHEY/IRL
 • Eva FRANCOVÁ/CZE, István HAÁSZ/HU
 • Wilmer HERRISON/VEN/FR, Barbara HÖLLER/AUT
 • Gerhard HOTTER/DE, Hernan JARA/ECU/FR
 • Renate Klara KASPER/DE, Françoise KULESZA/FR
 • Mitsouko MORI/JP/FR, Alex PARISS/FR
 • Anne Rose REGENBOOG/NL, Luisa RUSSO/IT
 • Gregorio SIEM/VEN, Muneki SUZUKI/JP/FR,
 • Ada WEBER/SK/CH, Marian WEBER/SK/CH

1. – 17. júna 2022 | Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava | PO – PIA od 09:00 do 18:00
Vernisáž: Streda 1. júna 2022 o 17:00, vstup voľný

Zdroj: TS