Výstava Ceny Oskára Čepana ponúka aspoň nejakú možnosť či nádej, volá sa All in. At Least, a Possibility…

Výstava nominovaných umelcov a umelkýň na Cenu Oskára Čepana 2021 dostala názov „All in. At Least, a Possibility…“, čím aktuálne odkazuje na možnosť, či nádej, víziu, ktorú môže priniesť do týchto dní. Výstava je pre verejnosť otvorená od piatku, 17. decembra 2021, v Kunsthalle Bratislava, pôvodný termín jej sprístupnenia sa musel posunúť v dôsledku protipandemických opatrení. O tom, kto sa stane tohtoročným laureátom/laureátkou ceny rozhodne medzinárodná porota až v budúcom roku. Nominovanými umelcami/umelkyňami sú: Luki Essender, Èv van Hettmer, Ondřej Houšťava, Tamara Kametani, Viktorie Langer.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je platforma na podporu súčasného umenia collective.

„Názvom sme chceli vyjadriť, že všetci kolektívne prinášajú určité alternatívy; každý po svojom, každý inak projektuje nové možné podoby sveta, ľudstva, vývoja našej situácie. All In – v zmysle kolektívne, jedným hlasom; At Least, a Possibility – aspoň možnosť, v zmysle nádeje a vízie,“ povedala riaditeľka Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová, ktorá je spolu s riaditeľom Kunsthalle Bratislava Jenom Kratochvilom kurátorkou výstavy.

Výstava je na jednej strane spoločným projektom, no zároveň má čo najlepšie odprezentovať individuálne autorské výstupy nominovaných umelcov/umelkýň. Ako uviedla kurátorská dvojica, tohtoročná Cena Oskára Čepana „nediktuje publiku, ako sa má správať, neukazuje doprava ani doľava, nesnaží sa autority nahradiť novými, ale otvorene a zároveň s presnosťou ponúka možnosť zmeny či úniku zo slepej uličky, v ktorej sa zdanlivo bezvýchodiskovo spoločne tlačíme. Cesty sa núkajú cez meditáciu, queerovanie etablovaných diskurzov, súčasných i historických naratívov, utopické vízie s náznakmi ich protipólov, jemný flirt s dystópiou, alebo priamo a ostro znejúci hlas rozhorčenia.“

K architektúre výstavy hovorí jej autor Peter Liška: „Riešenie architektúry výstavy balansuje medzi pokusom urobiť z nej homogénny celok, zároveň však aj priestor možnej konfrontácie, keďže ide o súťažnú výstavu. To sa odohráva v dvoch úrovniach. Jednak sa pre potreby autorov mení dispozícia výstavných priestorov a snaží sa vytvoriť optimálne podmienky pre všetkých vystavujúcich, v závislosti od ich špecifických požiadaviek. Tu zostáva architektúra vizuálne neutrálna a sústreďuje sa na praktické dispozičné a technické riešenia. Druhým aspektom je, že vizuálne výraznejšia časť architektúry sa odohráva vo foajé. Zdôrazňuje samozrejmú funkciu tohto priestoru, ako miesta, z ktorého divák vychádza a do ktorého sa opakovane vracia. Využívajúc pri tom intervenciu v podobe jednoduchých objektov (stena, prechod, sedenie…) prevedené v materiáli, ktorý sa stal súčasťou vizuálnej identity ceny, si ho výstava prisvojuje a vytvára z neho svoju súčasť,“ povedal architekt výstavy Peter Liška.

Výstava All in. At Least, a Possibility… je otvorená v súlade s otváracími hodinami Kunsthalle Bratislava, a to aj počas sviatočných dní. 

Pre aktuálny stav pandémie nebolo možné, aby medzinárodná porota zasadla v pôvodnom termíne (9. decembra 2021). Organizátori budú naďalej sledovať vývoj protipandemických opatrení a zostanú v živom kontakte s členmi/členkami poroty, aby mohli operatívne zareagovať. No už v tejto chvíli je zrejmé, že sa tieto aktivity presunú na rok 2022.

Tento rok prijali pozvanie do poroty Ceny Oskára Čepana traja noví členovia a dvaja pokračujú
z minulého roka ‒ Kathrin Bentele, riaditeľka Kunstverein für Rheinalde und Westfallen a Jan Verwoert, pôsobiaci na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame. Novými

členmi sú Søren Grammel, donedávna aktívny v Kunstmuseum Gegenwart v Bazileji, toho času nezávislý kurátor, Edith Jeřábková, ktorá je aktívna ako kurátorka v PLATO Ostrava a zároveň stojí za mnohými neinštitucionálnymi platformami ako Institut úzkosti alebo Are/are-events.org a Margot Norton, kurátorka z New Museum v New Yorku a súčasne kurátorka 5. ročníka New Museum Triennial.

Zdroj: TS