Výstava Ako sa uchováva pominuteľnosť!

Divadelný ústav pripravil veľkú výstavu zo svojich pokladov pod názvom AKO SA UCHOVÁVA POMINUTEĽNOSŤ. Výstava veľkoryso prezentuje dejiny a aktivity inštitúcie, ktorá bola založená pred päťdesiatimi rokmi, a predstaví aj najvzácnejšie dvoj- a trojrozmerné predmety z jej zbierkovej činnosti. Výstava potrvá od 9. júna do 10. júla v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Názov výstavy je inšpirovaný článkom Nelly Štúrovej, jednej z najvýznamnejších pracovníčok ústavu a iniciátorky tzv. obálkového systému uchovávania dokumentov. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do pozostalostí významných osobností slovenského divadla, ako sú Ján a Oľga Borodáčovci, Magda Husáková-Lokvencová, Lucia Popp a ďalší. Prvýkrát bude vystavená kolekcia unikátnych historických slovenských aj zahraničných bulletinov. V sekcii venovanej scénografii nebudú chýbať vzácne originály kostýmov, divadelné plagáty, scénografické návrhy a makety špičkových slovenských tvorcov.

Vernisáž sa uskutoční 8. júna 2011 o 17.00 hod. v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Súčasťou vernisáže bude prezentácia novej publikácie Divadelný ústav 1961 – 2011. Výstava aj publikácia vznikli pri príležitosti 50. výročia založenia Divadelného ústavu a dokumentujú všetky obdobia vývoja tejto inštitúcie so zameraním na jednotlivé významné dekády, vývin archívu a dokumentácie, edičnú tvorbu, ako i ďalšie aktivity.

Výstavu pripravil tím pracovníkov Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie pod vedením teatrologógov Anny Gruskovej a Olega Dlouhého, výtvarné riešenie navrhol architekt Juraj Antal, M75 a grafické práce with love by milk. Organizátori ponúkajú lektorské sprievody odborných pracovníkov a pracovníčok Divadelného ústavu v nasledujúcich termínoch: nedeľa 12. júna a 10. júla o 15.00 hod. a piatok 17. júna a 24. júna o 10.00 hod. Sprievod trvá cca 45 min. Ďalšie sprievody si môžete dohodnúť na emailovej adrese dana.tomeckova@theatre.sk.

DU poster

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET