Vysoká škola múzických umení pozýva na virtuálne Dni otvorených dverí.

Dvere do sveta umenia tento rok nemôžu otvoriť fyzicky, rozhodli sa to skúsiť na internete. Všetky tri fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa záujemcom a záujemkyniam o štúdium predstavia počas trojdňového virtuálneho podujatia, ktoré začne v piatok 13. novembra 2020 a potrvá celý nasledujúci víkend.

Vysoká škola múzických umení je najväčšou umeleckou školou na Slovensku. Ponúka rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch, medzi jej absolventky a absolventov patria popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry.

Dni otvorených dverí odprezentujú jednotlivé katedry, ateliéry a oddelenia fakúlt, priestory školy, atmosféru jej života, ale aj možnosti, ktoré svojim budúcim študentkám a študentom ponúka. Počas troch novembrových dní sa postupne predstavia Filmová a televízna fakulta, Divadelná fakultaHudobná a tanečná fakulta. Program živého prenosu na sociálnych sieťach bude zahŕňať rozhovory s osobnosťami jednotlivých fakúlt, predstavenia študijných odborov a plánov, informácie o prijímacích pohovoroch, ale aj ukážky prác študentov a študentiek školy – viaceré dokonca v internetovej premiére. Samostatná webstránka podujatia potom ponúkne ďalší obsah, ktorý chce pomôcť zorientovať sa v bohatej ponuke študijných príležitostí.

„Kríza, ktorú pandémia vyvolala, nás všetkých učí flexibilite. Rozhodli sme sa preto tradíciu otvárania dverí na našich fakultách tento rok nevynechať a využiť možnosti, ktoré ponúka online priestor,“ hovorí Matúš Benža, prorektor školy pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť. Dodáva, že takýto experiment prinesie vďaka karanténnym opatreniam aj celkom unikátne pohľady. „Tentoraz sa spolu pozrieme nielen do priestorov školy, ale vo viacerých prípadoch aj do domácich pracovní pedagógov a pedagogičiek.“

Viac informácií aj všetky tri živé prenosy bude postupne prinášať facebooková udalosť Dni otvorených dverí VŠMU.  (Prelink: www.facebook.com/events/1061415917621770)

Filmová a televízna fakulta predstaví 13. novembra svoje ateliéry a katedry:

 • Ateliér animovanej tvorby
 • Ateliér dokumentárnej tvorby
 • Ateliér filmovej a televíznej réžia
 • Ateliér kameramanskej tvorby
 • Ateliér scenáristickej tvorby
 • Ateliér strihovej skladby
 • Ateliér vizuálnych efektov (vrátane študijného plánu Herný dizajn)  
 • Ateliér zvukovej skladby
 • Katedra audiovizuálnych štúdií
 • Katedra produkcie a distribúcie

Divadelná fakulta predstaví 14. novembra svoje katedry:

 • Katedra herectva
 • Katedra réžie a dramaturgie
 • Katedra scénografie
 • Katedra bábkarskej tvorby
 • Katedra divadelných štúdií
 • Katedra divadelného manažmentu 

Hudobná a tanečná fakulta predstaví 15. novembra svoje katedry a oddelenia:

 • Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
 • Katedra skladby a dirigovania
 • Katedra spevu
 • Katedra strunových a dychových nástrojov
 • Katedra tanečnej tvorby
 • Katedra teórie hudby
 • Oddelenie komornej hry
 • Oddelenie klavírnej spolupráce

Zdroj: TS