Vyšla nová kniha Divadelného ústavu Dušan Vicen: Hry.

Divadelný ústav v Bratislave vydal v edícii Slovenská dráma zborník divadelných hier slovenskej režisérskej osobnosti Dušana Vicena – Hry.

Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v stredu 4. septembra 2013 o 17.00 hod. v rámci otvorenia zrekonštruovaných priestorov Malej scény Štátneho divadla Košice a Festivalu divadiel strednej Európy za účasti autora Dušana Vicena a autora úvodu Martina Ciela.

Bratislavská prezentácia knihy bude v pondelok 28. októbra 2013 o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei Poštová rovnako za účasti autora Dušana Vicena a autora úvodu Martina Ciela.

Nová publikácia Dušana Vicena predstavuje výber dosiaľ knižne nevydaných hier, ktoré vznikali v rozmedzí rokov 2002 – 2011. Niektoré z nich boli inscenované ochotníckymi divadelnými súbormi či ako rozhlasové hry. Úvodnú štúdiu Psychohry  napísal filmový a divadelný vedec Martin Ciel. Súčasťou knižného výberu budú aj bibliografické a inscenačné súpisy.

Dušan Vicen, režisérska a herecká osobnosť, ktorú poznáme najmä z divadelnej tvorby súboru SkRAT, sa knihou predstavuje ako autor dramatických textov vhodných pre divadelné aj rozhlasové spracovanie.

DUŠAN VICEN: HRY

Pohlaď psa, Siluet b mol , Fasada s .., Nahrávačky, Hniezdočko, Dierou (v hlave)

„Vicenove hry reprezentujú (aj keď nejde o klasické, konvenčné dramatické texty) imaginárny vzťah jednotlivých postáv k realite. Tento vzťah je často zvláštny. Ale niet sa čo čudovať, keď realita samotná je tu pokrivená a vymknutá z kĺbov. Niekedy je realita vo všeobecnosti vôbec smutnejšia ako jej vlastná karikatúra. Stretávame sa tu často s ľuďmi, ktorí si tvrdošijne myslia, že sa im ubližuje namiesto toho, než aby si pripustili, že ich obklopuje ľahostajný svet, ktorý na nich úplne kašle a vôbec sa o nich nezaujíma.“ Martin Ciel

Dusan Vicen Hry obalka

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute