Výroční série koncertů k padesátinám Klubu 007 Strahov

Strahovská Sedmička letos slaví významné kulatiny a půlstoletí existence z ní dělá nejdéle fungující pražský klub nezávislé kultury. Slavit budeme jak jinak než řadou výjimečných koncertů a diskoték. Na Sedmičce vystoupí kapely a DJs, kteří toho v klubu zažili hodně a klub toho zažil hodně s nimi. Mezi letošním srpnem a prosincem proběhne 35 akcí. Srdečně vás na ně zveme, protože, jak je známo, nejlepší zvuk je na kolejích.

Zdroj:TS