VYHLASUJEME 17. ROČNÍK NÁRODNEJ CENY ZA DIZAJN V OBLASTI KOMUNIKAČNÝ DIZAJN.

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v poradí už  17. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Práce z oblasti komunikačného dizajnu bude možné prihlásiť do stredy 1. júla 2020 prostredníctvom online formulára, ktorý je uvedený na webe http://ncd.scd.sk. Finálny výber postupujúcich prác predstaví výstava už v polovici októbra.

Národná cena za dizajn je platformou na poznávanie, prezentáciu, hodnotenie a oceňovanie kvality v dizajne. V nepárnych rokoch sa cena udeľuje za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn. V roku 2020 je súťaž zameraná na komunikačný dizajn. Cieľom súťaže je šíriť povedomie o slovenskom dizajne medzi širokou verejnosťou, prezentovať to najlepšie zo slovenského dizajnu čo najväčšiemu spektru záujemcov. Tento ročník je poznačený aktuálnou situáciou spojenou s pandémiou, ktorá má vážny vplyv na celú oblasť kultúry a umenia a zasiahla aj aktuálny ročník súťaže.

„V Slovenskom centre dizajnu musíme priebežne robiť rozhodnutia, ktoré nadväzujú na opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou a ktoré ovplyvnia aj tohtoročný priebeh Národnej ceny za dizajn 2020. Ide nielen o finančné škrty, ale aj o rôzne personálne a kultúrno-organizačné súvislosti,“ hovorí Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu a dodáva: „Počas posledných týždňov sme hľadali najlepší spôsob, ako súťaž realizovať aj napriek súčasnej zložitej situácii. Dúfam, že dizajnérska komunita znovu podporí najväčšiu prehliadku súčasného dizajnu na Slovensku a že sa v súťaži opäť objavia stovky zaujímavých diel, projektov, či konceptov realizovaných v posledných dvoch rokoch.“

Aktuálny ročník budeme realizovať prevažne v online prostredí a sprístupníme všetky prihlásené práce, ktoré splnia podmienky súťaže, aby sme podali čo najpresnejšiu správu o stave komunikačného dizajnu. Rozhodovanie poroty sa bude konať čiastočne online a podľa situácie v auguste nastavíme druhé kolo hodnotenia, po ktorom budeme poznať finalistov súťaže aj ocenené diela. Formu výstavy a slávnostného odovzdávania cien zvolíme podľa aktuálnych finančných a organizačných podmienok. Pripravujeme sa predovšetkým na online formu výstavy, čo je pre organizačný tím veľkou výzvou.

Základné informácie

Súťaž je určená pre profesionálnych komunikačných dizajnérov, študentov dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.

Do súťaže sa môžu autori a klienti prihlásiť s prácami, ktoré vznikli v období od 01. januára 2018 do 31. decembra 2019. O získanie ocenenia sa možno uchádzať v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou. Porota má možnosť na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne ceny.

Práce je možné prihlasovať do súťaže od piatka 01. mája do stredy 01. júla 2020 prostredníctvom online formulára, ktorý je na stránke http://ncd.scd.sk. Hodnotenie prác medzinárodnou porotou bude prebiehať v dvoch kolách – finálny výber postupujúcich prác predstaví online výstava, ktorú sprístupníme v polovici októbra.

Kurátor NCD20

Kurátorom 17. ročníka NCD je grafický dizajnér Boris Meluš. Je aj jedným z členov päťčlennej medzinárodnej poroty, ktorú predstavíme v nasledujúcich týždňoch. Boris sa venuje najmä dizajnu kníh, výstav, užívateľských rozhraní a komunikácii kultúrnych udalostí. V roku 2016 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za edíciu kníh Rudolfa Slobodu. Veľkú časť svojho času venuje Nadácii Cvernovka a jej hlavnému projektu – kultúrnemu a kreatívnemu centru Nová Cvernovka v Bratislave, ale pri zaujímavých projektoch sa k dizajnu vracia. 

Aktuálne informácie o 17. ročníku Národnej ceny za dizajn nájdete vždy na http://ncd.scd.sk alebo na sociálnych sieťach Národnej ceny za dizajn a Slovenského centra dizajnu.

Termíny
Vyhlásenie súťaže: 01. 05. 2020
Registrácia online prihlášok a dokumentácie: 01. 05. – 01. 07. 2020 do 17.00
1. kolo hodnotenia prác porotou: 08. – 20. 7. 2020
2. kolo hodnotenia prác porotou: 12. – 13. 08. 2020
Vyhodnotenie súťaže: do 30. 08. 2020
Výstava NCD 2020: október 2020

http://ncd.scd.sk 
www.scd.sk/ncd   
www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
#scd
#ncd
#ncd2020
#dizajn
#design

Zdroj: TS