Vydavateľstvo Real Music House predstavuje sériu workshopov RMH Academy!

Bratislavské vydavateľstvo prichádza koncom januára s prvou sériou hudobných workshopov. Tie chce pravidelne organizovať pod novou značkou RMH Academy. Špičkoví lektori z bohatej vydavateľskej databázy Real Music House budú mať vďaka unikátnym podmienkam priestor ponúknuť̌ svojim študentom koncentrované vedomosti o danom nástroji alebo konkrétnom odvetví hudobného sveta.

Po dlhodobom pôsobení na slovenskej hudobnej scéne sa vydavateľstvo Real Music House rozhodlo založiť̌ novú platformu hudobného vzdelávania. Vysoké renomé interpretov, žánrová pestrosť̌, dôraz na modernú formu vzdelávania. Hlavným zámerom projektu RMH Academy je priniesť̌ atraktívnu formu praktického hudobného vzdelávania. Medzi lektorov prvých kurzov budú patriť̌ violončelista Jozef Lupták, sopranistka Eva Šušková, saxofonista Nikolaj Nikitin, skladateľ Jozef Vlk a zakladatelia vydavateľstva, hudobníci a producenti Robert Pospiš & Martin Sillay. Hlavným cieľom RMH Academy je zaistiť̌ vhodné podmienky, tvorivú atmosféru a bezprostredný kontakt lektor-študent. Vzdelávania prostredníctvom worskhopov dnes patrí k tým najpopulárnejším. Na ploche viacerých lektorských kurzov chce RMH Academy ponúknuť̌ možnosť̌ preniknúť̌ hlbšie k podstate daného nástroja, tvorivého prístupu aj štúdiovej práce.

Jednou z priorít projektu RMH Academy je aj vytvorenie komunikácie medzi skúsenými hudobnými profesionálmi a začiatočníkmi. Workshopy budú preto viesť skúsení lektori. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Všetky kurzy budú prebiehať v priestoroch bratislavského nahrávacieho štúdia Real Music House.

RMH Academy:
29.1.2018 – 19:00 – Nikolaj Nikitin – Lektor kurzu o hudobnej improvizácii
30.1.2018 – 11:00 – Jozef Lupták – Lektor kurzu hry na violončele
30.1.2018 – 16:00 – Robert Pospiš & Martin Sillay – Lektori kurzu hudobná produkcia, mixovanie a postprodukcia hudobnej nahrávky
31.1.2018 – 13:00 – Jozef Vlk – Lektor kurzu tvorby scénickej hudby a sound designu
31.1.2018 – 16:00 – Eva Šušková – Lektorka kurzu rozšírené vokálne techniky

Kapacita jednotlivých kurzov je obmedzená. Pre potvrdenie účasti a bližšie informácie o kurzoch nás prosím kontaktujte na emailovej adrese info@realmusichouse.sk

Real Music House
www.realmusichouse.sk
https://www.facebook.com/rmhacademy/
www.facebook.com/realmusichouse

Zdroj: TS