Vychádza nová publikácia Stanislav Vrbka – Súborné dielo I.!

Prvý časový celok Súborného diela Stanislava Vrbku ohraničujú roky 1955 – 1969. V rámci 50. výročia Divadelného ústavu vzniklo viacero pozoruhodných publikácií o slovenskom divadle, ktoré obohacujú slovenskú teatrologickú literatúru. Jednou z nich je aj prvý zväzok rozsiahleho publikačného projektu Súborné dielo kritika a teoretika Stanislava Vrbku. Editorom projektu je teatrológ Martin Timko.

Slávnostná prezentácia publikácie Stanislav Vrbka – Súborné dielo I. (Kritiky divadelných inscenácií 1955 – 1969) sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Edičný projekt Divadelného ústavu Súborné dielo Stanislava Vrbku predstaví jeho editor Martin Timko. Na Stanislava Vrbku budú spomínať jeho priatelia a kolegovia Ladislav Lajcha a Ladislav Čavojský. Moderuje Lucia Rózsa Hurajová.

Divadelný kritik, teatrológ a dramaturg Stanislav Vrbka (22. marca 1934 v Košiciach – 1. decembra 1991 v Bratislave) bol jedným z prvých absolventov špecializovaného štúdia divadelnej vedy – dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Po skončení školy sa stal redaktorom časopisu Film a divadlo a pripravoval slovenskú časť v českých Divadelných novinách. Divadelné kritiky, články a štúdie publikoval v denníkoch i v domácich a zahraničných odborných divadelných časopisoch. Bol prvým riaditeľom slovenského Divadelného ústavu v Bratislave.

Rozsiahla tvorba divadelného kritika Stanislava Vrbku nás inšpirovala rozdeliť jeho dielo na dva veľké celky, ktoré súvisia najmä s autorovým profesionálnym vývojom. Prvý časový celok Súborného diela Stanislava Vrbku ohraničujú roky 1955 – 1969. Obsahuje tieto zväzky: Kritiky divadelných inscenácií, Divadelné súvislosti, Osobnosti, Rozhlas, film a televízia, Kritika ako každodenná tvorba. Zväzky v druhom časovom celku sú od roku 1970 až do roku 1991.

„Stanislav Vrbka bol kritikom, pre ktorého systematická každodenná umeleckokritická činnosť nebola len zamestnaním, ale najmä nadosobným zameraním. Vo svojej divadelnokritickej činnosti spájal nevšedné odborné kvality. Vrbkove analytické prieniky v divadelných kritikách podávajú obraz o niekoľkých desaťročiach vývinu slovenského profesionálneho divadelníctva. Môžu byť pre čitateľa aj zásadnou kultúrnou pamäťou, ktorá ponúka okrem detailnej analýzy aj syntetický pohľad.“ Martin Timko

Suborne dielo I - Stanislav Vrbka

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET