Vychádza kniha Ferdinand Hoffmann. Kritik, dramaturg, režisér…

Prezentácia publikácie Ferdinand Hoffmann. Kritik, dramaturg, režisér… sa uskutoční vo štvrtok 15. októbra 2015 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti autorov Vladimíra Štefka, Dárie Fojtíkovej Fehérovej a Martina Timka. Pozvanie do Štúdia 12 prijala aj Irene Hoffmann, dcéra Ferdinanda Hoffmanna. Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.

Frenetická činnosť talentovaného človeka – Ferdinada Hoffmanna, ktorý rozčeril stojaté vody slovenského činoherného divadelníctva, sa stala témou najnovšej publikácie Divadelného ústavu. Hoci do divadelného života vstúpil mladý talent len s pražskou diváckou skúsenosťou, čoskoro svojou osobitou tvorbou presvedčil o nezvyčajnej všestrannosti a umeleckej zrelosti. Kritik, redaktor, prekladateľ, režisér, filmový scenárista a kultúrny pracovník. Bohémska osobnosť, kaviarenský typ, ktorý prekonáva osobné nedostatky svojráznou divadelnou intuíciou a genialitou. Novú publikáciu predstavia jej autori, teatrológovia Vladimír Štefko, Dária Fojtíková Fehérová a Martin Timko. Podujatie obohatí vzácna návšteva dcéry Ferdinanda Hoffmanna, Irene Hoffmann.

Publikácia zapĺňa na mape našich kultúrnych dejín jedno z mnohých bielych miest. Výnimočný divadelný tvorca sa totiž na dlhé roky stal v slovenskej divadelnej kultúre nežiaducou osobou. Kniha o Ferdinandovi Hoffmannovi komplexne a odborne navracia jeho výnimočnú osobnosť do slovenskej kultúrnej pamäti.

Ferdinand Hoffmann (1908 – 1966) bol jedným z veľkých talentov slovenskej divadelnej kultúry. Angažoval sa v aktivitách Slovenského spevokolu, najskôr ako herec, zakrátko ako režisér a dramaturg. V roku 1934 prevzal redigovanie časopisu Naše divadlo a edície Divadelná knižnica. Publikoval zasvätené recenzie profesionálnych i ochotníckych inscenácií. V roku 1938 dostal ponuku viesť ako riaditeľ a režisér Východoslovenské národné divadlo v Košiciach – žiaľ skôr, ako mohol ráznejšie realizovať svoje predstavy, divadlo zaniklo. Nastúpil ako dramaturg do Slovenského národného divadla. Hoffmann, na rozdiel od dovtedajšej praxe, nevidel titul izolovane, ale usiloval sa komponovať repertoár činohry ako celok s prirodzenými vrcholmi v podobe reprezentatívnych diel svetovej i slovenskej, klasickej i súčasnej tvorby. S Jánom Jamnickým vo vzájomnom tvorivom dialógu dokázali za krátky čas tradicionalistický súbor obohatiť o množstvo mladých a talentovaných tvorcov a začali ho, nota bene v rokoch svetovej vojny, premieňať na moderné divadelné teleso.

Ferdinand Hoffmann zomrel v exile v Argentíne. V roku 1998 previezla manželka s dcérou jeho pozostatky na Národný cintorín v Martine.

Prvé vydanie publikácie Ferdinand Hoffmann. Kritik, dramaturg, režisér vychádza v edícii Slovenské divadlo Divadelného ústavu v Bratislave. Publikáciu zostavili a štúdie napísali prof. PhDr. Vladimír Štefko, Csc. , Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD. a Mgr. Martin Timko, ArtD.

pozvánka f. hoffman

Zdroj: Divadelný ústav