VOICEssion – netradičný komorný koncert.

Občianske združenie QUASARS a Vysoká škola múzických umení v Bratislave pozývajú na netradičný koncert komornej hudby s názvom VOICEssion, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. apríla o 18:00 hod. v Koncertnej sieni Klarisky.

Vyhľadávaná interpretka súčasnej vokálnej tvorby, sopranistka Eva Šušková, v spolupráci s prestížnym komorným súborom Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu uvedú jedinečný program, pozostávajúci z diel pre sólový hlas a komorný súbor od Mauricea Ravela, Luciana Beria, Michaela Jarrella a Ilju Zeljenku.

Symbolistická éterickosť, presahy etnických kultúr, avantgardné experimentovanie i satirický humor v hudbe 20. a 21. storočia, umocnené atmosférou gotického kostola Klarisiek, sľubujú výnimočný umelecký zážitok. Vstup na koncert je voľný.

Program:

Ilja Zeljenka

Galgenlieder pre soprán, husle, violončelo, flautu, klarinet a klavír
na básne Christiana Morgensterna (1976)

Michael Jarrell
…Nachlese…
pre soprán a sláčikové kvarteto (2007)
slovenská premiéra

Maurice Ravel
Trois poèmes de Stéphane Mallarmé
pre spev, dve flauty, dva klarinety, sláčikové kvarteto a klavír (1913)

Luciano Berio
Folk Songs
pre spev, violu, violončelo, flautu, klarinet, gitaru a perkusie (1964)

Sopranistka Eva Šušková spolupracuje s komorným súborom Quasars Ensemble od roku 2009 a za krátky čas spoločne naštudovali a s výbornými ohlasmi uviedli ťažiskový repertoár pre toto obsadenie. S mimoriadnym úspechom sa stretla scénická realizácia prelomového diela Arnolda Schoenberga Pierrot lunaire v rámci Bratislavských hudobných slávností v roku 2012, ako aj séria koncertov/festival „Quasars Ensemble & Košice 2012“ zostavený výlučne z vokálno-inštrumentálnych diel 20. a 21. storočia. Širšiemu publiku spopularizovali avantgardnú tvorbu na letnom festivale Pohoda 2012. V roku 2011 spoločne nahrali profilové CD slovenského skladateľa Lukáša Borzíka Cantico delle Creature (Hudobný fond). Publikum i kritika vysoko hodnotia prepojenie profesionality a radosti zo spoločného muzicírovania, ktoré sú podporené generačnou spriaznenosťou interpretov.

Eva Šušková, soprán – Slovenská sopranistka Eva Šušková absolvovala štúdium spevu u prof. Viktórii Stracenskej na VŠMU v Bratislave, kde je v súčasnosti poslucháčkou záverečného ročníka doktorandského štúdia u prof. Petra Mikuláša. Svoju špecializáciu si dopĺňa v zahraničí u renomovanej interpretky súčasnej hudby Rosemary Hardy. Paralelne so študijno-pedagogickými, ale aj organizačnými aktivitami, sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc operný žáner.

V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv (Tatiana, Desdemona, Fiordiligi a i.), na konte má uvedenie a nahrávku raritnej Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale i kreáciu šiestich pôvodných slovenských opier. Orientuje sa v širokom repertoári, zahŕňajúc diela Stravinského, G. Benjamina, Kurtága, Beria, Ravela, Bartóka, Jarrella, Kagela, Tavenera a mnohých slovenských autorov, ktorí jej dedikovali svoje diela. Účinkovala na významných európskych festivaloch (Gaida Vilnius, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Konvergencie a i.) a zrealizovala viacero nahrávok (Brilliant Classics, CPO, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Diskant), či autorských projektov (secretVOICE, Koncerty v prírode na Katarínke) s orchestrami a súbormi ako Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Ostravská filharmonie, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a ďalšími. Je spoluorganizátorkou koncertných cyklov „(Ne)známa hudba“ umeleckého združenia Albrechtina.

Quasars Ensemble – Komorné zoskupenie Quasars Ensemble založil v roku 2008 skladateľ Ivan Buffa za účelom naplnenia interpretačnej idey, akú zdieľal s hudobníkmi svojej generácie. Odvtedy sa súbor prezentuje na domácich aj zahraničných pódiách a uvádza diela svetovej literatúry, ako aj tvorbu slovenských skladateľov. Quasars Ensemble je prvým slovenským interpretom diel autorov ako Tristan Murail, Michael Jarrell, Salvatore Sciarrino, Bent Sørensen či Gérard Grisey. Medzi priority súboru však patrí taktiež konfrontácia repertoáru baroka, klasicko-romantickej epochy s celkom novými skladbami, ako aj prezentácia dôležitých ansámblových diel 20. storočia. Dramaturgická koncepcia koncertných programov preferuje tematickú jednotu skladieb, priestor je venovaný aj skladbám mladých autorov.

Súbor pravidelne hosťuje na festivaloch a koncertoch v Nemecku (Ost-West-Podium Kassel, Villa Concordia Bamberg), Rakúsku, Švajčiarsku, Portugalsku (Musica Viva Lisabon, Festivais de Outono Aveiro), Česku (Forfest Kroměříž, Ostravské dni, Čtvero ročních období Ostrava, Svatováclavský hudební festival Ostrava), Poľsku (Krakow Composers Festival), Maďarsku (Arcus Temporum), Bulharsku (Varna Summer International Music Festival). Okrem účinkovania na najvýznamnejších festivaloch a abonentných filharmonických koncertoch na Slovensku realizuje aj vlastné cykly koncertov v Bratislave, v menších mestách po celom Slovensku ako aj festivalový projekt Quasars Ensemble & Košice. Z množstva realizovaných nahrávok pre vydavateľstvo HEVHETIA vzišlo CD s názvom „Contemporary Reflections“ s dielami súčasných svetových aj slovenských skladateľov, pri príležitosti 100. výročia úmrtia G. Mahlera so sólistkou Petrou Noskaiovou zasa CD s konfrontáciou symfonických kompozícií G. Mahlera, C. Debussyho v komorných úpravách A. Schoenberga s piesňovým dielom A. Albrechta. Profilové nahrávky V. Bokesa či L. Borzíka boli realizované Hudobným fondom. Quasars Ensemble bol odmenený štipendiom, v rámci ktorého sa v roku 2012 stal jedným zo sídelných komorných súborov počas Letných kurzov v nemeckom Darmstadte. Súbor bol nominovaný na prestížne slovenské ocenenie Krištáľové krídlo 2012 v kategórii „hudba“.

VOICEssion
Eva Šušková – soprán
Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent

6. apríl 2013
18:00 hod.
Koncertná sieň Klarisky
Vstup voľný

Zdroj: Voices